Celle,Kringlefjell

Cella ved Kringlefjell/Vardåsen (foto: Helge Wulff-Engh)