Fra Hurum til Yanuv

I forbindelse med åpningen av et museum i Israel til minne om flytragedien i Hurum i 1949, der 34 barn og flybesetning omkom, sendte Jan Richardt på vegne av Hurum historielag muséet to oppbevarte gjenstander fra det forulykkede flyet. Delene som ble sendt til Israel var en bit av en aluminiumsplate og en liten rustfri strekkfisk, som var oppbevart ved Bygdesamlingen på Tronstad.

Museet er etablert i Isaac Allal’s hus, som ligger i Yanuv (en «moshav» – en kollektiv bondegårds-landsby) på Sharonsletta i det sentrale Israel. Landsbyen ble grunnlagt i 1950 av jødiske immigranter fra Tunisia. Deler av denne landsbyen ble opprinnelig reist med norske midler, som en sympatigest fra Den norske regjering etter Hurum-katastrofen. Eneste overlevende etter ulykken, Isaac Allal, bodde i huset – som nå er blitt et museum og minnesmerke over tragedien. Museet har laget en reportage-video som viser den høytidelige avdukningen av disse symbolgjenstandene, sendt fra Hurum historielag.

Sommerens aktiviteter 2018

Bygdesamlingen på Tronstad.
Det blir åpne dager lørdag 30. juni og lørdag 25. august. Åpningstid kl 12.00-16.00.

Historielaget på Tronstad kan vise frem over 2000 gjenstander i låvebygningen. En unik samling fra dagligliv, arbeid og skole som forteller om livet i Hurum gjennom tidene.
Salg av vafler og kaffe.
Det er også anledning til å besøke smia, gårdssaga og snekkerverkstedet.
Salg av bøker, medlemskap og lodd.
Gratis inngang.
30.juni er også Hurum Kirke på Klokkarstua åpen for omvisning fra kl.11.00 – 15.00.

Kystsamlingen på Holmsbu.
Slippen skal være åpent hver lørdag fra 30. juni t.o.m.11.august fra
kl.11.00 – 15.00.
Historielagets kystsamling har samlet – og kan vise frem ulike gjenstander knyttet til kysten og sjøen. I samlingen finner vi gamle båtmotorer av forskjellige typer, montert på egen rampe. Vi kan vise frem en pram bygget på Filtvet Båtbyggeri, en Snipe seilbåt, 2 eldre motorsnekker, en seilsnekke bygget i Bogen på Verket i 1933, en eldre Holmsbu pram samt en Oselver robåt. Noen av båtene ligger på vannet og kan disponeres av medlemmer, etter avtale.
Salg av årbøker, medlemskap og lodd.
Det er ikke anledning å kjøre bil ned Bugtegata for besøk – så vi anbefaler å parkere ved kirken eller på Holmsbu torg.

Industrihistorie på Tofte og Sagene.
Utstilling på Toftedagen lørdag 7. juli fra kl.11.00 til 13.00.
Utstillingen står i 3. etasje i verkstedhallen på fabrikkområdet til Statkraft Tofte.

Utstillingen vil også være åpen lørdag 14. og søndag 15. juli fra kl.11.00 til 15.00.
Gjennom bilder, malerier, film, dokumenter og gjenstander fortelles historien om Tofte, fra den første gårdsbebyggelsen til dagens tettsted. Industrihistorien til cellulose- og papirfabrikkene på Tofte og Sagene er grundig dokumentert. Her fortelles også om sagbruk, isdrift og marmorsliperi, klassesamfunn, foreningsliv og fagbevegelse, arbeiderboliger og øvrig bebyggelse på stedet.
Salg av årbøker og medlemskap.

Trebåtfestivalen på Sætre.
Denne går av stabelen nå mellom 1. – 3. juni.
Kystsamlingen kommer til å stille ut noen av sine lokale båter.
Salg av årbøker, medlemskap og lodd.

Tofte dagen.
Lørdag 7. juli vil det bli vist frem eldre gjenstander fra Bygdesamlingen.
Salg av årbøker, medlemskap og lodder.

Sætre dagen.
Lørdag 18. august vil det bli utstilling av båter fra Kystsamlingen.
Salg av årbøker, medlemskap og lodder.

 

Verve nye medlemmer

Vil dere hjelpe oss med å verve flere medlemmer til historielaget? Som takk for hjelpen får du et eksemplar av «Årbok for Hurum» for hvert medlem du har klart å verve.

Du sender navn, adresse, telefon og e-postadresse på vervet medlem til arvid-nora@hotmail.com samt hvilken av årbokårgangene du ønsker fra 2004 til og med 2016.
Skulle du allerede ha alle årgangene fra før av, kan vi anbefale årboka som gave. Her på hjemmesiden under «Vår virksomhet» og fliken «Publikasjoner» kan du lese om hva hver enkel årgang inneholder.

Kasserer sender kontingenten på kr. 200,- til medlemmet du har vervet og når den er innbetalt, sendes årboka til deg.

Skulle medlemmet du verver ønske en gratis årbok, kan han/hun verve et nytt medlem, og sende opplysningene til arvid-nora@hotmail.com

På forhånd tusen takk.

Med vennlig hilsen
styret i historielaget.

Truls Lien 100 år

Truls Lien, på Holtnes gård ved Rødtangen, har tidligere vært formann i Hurum historielag og regnes som den som først oppdaget dyssegraven på Rødtangen, som forøvrig også regnes som Norges eldste, registrerte byggverk. I dag fyller han 100 år. Du kan lese mer om Truls Lien her.

 

Tidligere formann i Hurum historielag, Truls Lien fyller 100 år torsdag 15. mars. Vi gratulerer!