Verve nye medlemmer

Vil dere hjelpe oss med å verve flere medlemmer til historielaget? Som takk for hjelpen får du et eksemplar av «Årbok for Hurum» for hvert medlem du har klart å verve.

Du sender navn, adresse, telefon og e-postadresse på vervet medlem til arvid-nora@hotmail.com samt hvilken av årbokårgangene du ønsker fra 2004 til og med 2016.
Skulle du allerede ha alle årgangene fra før av, kan vi anbefale årboka som gave. Her på hjemmesiden under «Vår virksomhet» og fliken «Publikasjoner» kan du lese om hva hver enkel årgang inneholder.

Kasserer sender kontingenten på kr. 200,- til medlemmet du har vervet og når den er innbetalt, sendes årboka til deg.

Skulle medlemmet du verver ønske en gratis årbok, kan han/hun verve et nytt medlem, og sende opplysningene til arvid-nora@hotmail.com

På forhånd tusen takk.

Med vennlig hilsen
styret i historielaget.

Truls Lien 100 år

Truls Lien, på Holtnes gård ved Rødtangen, har tidligere vært formann i Hurum historielag og regnes som den som først oppdaget dyssegraven på Rødtangen, som forøvrig også regnes som Norges eldste, registrerte byggverk. I dag fyller han 100 år. Du kan lese mer om Truls Lien her.

 

Tidligere formann i Hurum historielag, Truls Lien fyller 100 år torsdag 15. mars. Vi gratulerer!

Vårnytt fra Kystsamlingen

Kystsamlingens lokaler i Holmsbu (Foto: B. Heien)

 

Våren er i anmasj – og gruppen i Kystsamlingen har levert oss en liten beretning om hva de holder på med i disse dager. Det er tidvis stor aktivitet i disse flotte lokalene som innbyr til besøk. Her gjøres forberedelser til årets sjøsetting. Les mer her.

Tilbud

Sommeren gir leselyst – og i den forbindelse har Historielaget bestemt at du kan få kjøpe de eldre utgavene av Hurum Historielags Årbøker usedvanlig billig!

De eldre årbøkene vi har på lageret får du nå for kun kr. 100,- pr. bok

De to eldste; Årbok fra 1996 og 1997 – finnes i dag kun antikvarisk.
Den siste utgaven av Årboka for Hurum 2014 selges til ordinær pris kr. 220,-, (medlemspris kr. 200,-).

For bestilling, kontakt: Kjell Andersen på Tlf.: 91 70 24 84 – eller E-post: kjelhelg@online.no
eller se våre øvrige salgssteder.

Røros-turen 2014

Røros-bilde

Norrønafolket det vil fare …

Men ikke nødvendigvis utomlands for enhver pris.

Etter et antall små komitemøter falt valget på Rørostraktene som attraktivt opplevelsesmål. Th. Liens bussreiser fikk frie hender, og takk for det! Trivelige Lauritz (med z) plukket oss opp etter tur på morgenkvisten mandag den 16. juni, og dermed var vi i siget. En glad liten velkommentrall fra førersetet satte tonen for turen.

Les mer