Medlemskontingent 2016

GirobildeEtter oppfordring avgjorde Årsmøte 2015 at kontingenten for ektepar/samboende skulle endres til kr. 200,- pr. person fra i år. Grunnen var at vi ikke lenger skulle diskriminere enslige, slik at alle nå betaler likt. Med dette frafaller den tidligere ektefelle/samboer- rabatt. Vi håper at ektepar/samboende derfor vil fortsette å støtte oss med kr. 200,- fra hver i solidaritetens tegn!

Kontingenten er fra 2016 endret til kr. 200,- pr. person, og kan innbetales til konto: 1594.07.61732 – Hurum Historielag v/Aslaug Nora Ask, Tempelvn.41, 3475 Sætre. Merk betalingen med «Medlemskontingent 2016».
Skulle du ønske å få tilsendt en utfylt giro så send oss en SMS
– eller ring tlf: 992 54 258.

Utstilling: Industrihistorie på Tofte og Sagene

1990-106-420

 

 

 

 

 

I løpet av det siste året har cellulosefabrikken på Tofte blitt revet. Mange kjente landemerker er borte. Etter at Södra Cell la ned driften er ikke lenger industrien, for første gang siden 1897, den viktigste arbeidsgiver på Tofte.

Før og under rivinga har historielaget arbeidet iherdig for å ta vare på så mye som mulig av fabrikkens historie – blant annet fabrikkens rikholdige arkiv, malerier, fotografier, samt gjenstander fra produksjonsprosessen.

Med utgangspunkt i dette materialet arbeider nå ei prosjektgruppe fra historielaget med å lage ei stor utstilling om industrihistorien på Tofte og Sagene. Utstillinga blir satt opp i lokaler over det gamle verkstedet på fabrikken som Statkraft har stilt til vår disposisjon. Utstillingen åpner på Toftedagen, lørdag 2. juli.

Vi vil gjerne ha tak i flere gamle fotografier fra Tofte!

I forbindelse med utstillingsprosjektet har arbeidsgruppa ei bønn: Vi vil gjerne ha tak i flere gamle fotografier fra Tofte! Det gjelder særlig bilder som viser hvordan bygningene i Tofte sentrum så ut i gamle dager, men også bilder som viser bygninger og mennesker i de gamle arbeiderboligene på Tofte og Sagene. Dersom dere har slike bilder vil vi gjerne at dere tar kontakt med historielaget, slik at vi kan avfotografere bildene og bruke dem i utstillingen.