Historiske fotografier

Fotodokumentasjon er viktig for å bevare historien og føre den videre. Historielaget begynte å samle bilder i 1979 og har videreført arbeidet inn i dataalderen.

HURUM LOKALHISTORISKE ARKIV
Hurum Historielag startet med innsamling og registrering av gamle fotografier allerede i 1979. Aktiviteten var beskjeden, men ble like fullt starten på det som i dag heter Hurum Lokalhistoriske Arkiv og er en del av Hurum folkebibliotek på Tofte. Historielagets første innsamlede bilder er inkludert i samlingen. I 1985 overtok Hurum kommune ansvaret, og siden 1989 har arkivet stått for registrering og arkivering av bildene. Historielaget har hele tiden vært samarbeidspartner og støttespiller. Laget har bidratt til å arrangere flere utstillinger, som under kommunens kulturhelg i 2004 og ved 100-årsjubileet til Rødtangen Kvinneforening og bedehuset på Rødtangen i 2008. Historielaget har også støttet arbeidet økonomisk. Laget har på sin side stor nytte av den innholdsrike og velordnede samlingen til illustrasjoner i Årbok for Hurum, Hudrimar og andre publikasjoner. Arkivet teller i dag vel 5500 fotografier. Arkivlederen Kate Odden
er ansatt av Hurum kommune.

KONTAKT:
Hurum folkebibliotek, tlf.: 32 27 82 00, e-post: bibliotek@hurum.kommune.no

FOTOGRUPPEN
Historielagets fotogruppe ble opprettet i 2006. Året før hadde Hurum Lokalhistoriske Arkiv ytret ønske om å digitalisere de historiske fotografiene for å legge dem ut på internett, slik at allmennheten kunne få lettere tilgang til bildene. Dette var også historielaget interessert i. Laget gikk med i virksomheten ved å stille kostnadsfri arbeidskraft til å skanne bildene, mens biblioteket skaffet teknisk utstyr og kompetanse. Opplæringen og arbeidet kom i gang i mars 2006. Til nå i 2015 er det lagt ut ca. 3000 fotografier, og blitt skannet i overkant 300.

NB! Billedbasen aksepterer kun følgende browsere (en «browser» er det dataprogrammet PC’en din bruker når du er på internett): Internet Explorer, Netscape 7 (eller høyere), Opera, Netscape 6 (Gecko). Opera er en norskprodusert gratis browser – som fungerer både på PC’er og på Mac. Opera laster du ned her.

Bildene kan sees på: http://bibliotek.hurum.kommune.no/fotoarkiv/search_p.aspx 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *