Publikasjoner

Tømmeropptaket i Sagene (Foto: Hurum lokalhistoriske arkiv)

Historielaget utgir boken «Årbok for Hurum». Den formidler informasjon og kunnskap – og bidrar til å bringe historien videre.

 ÅRBOKEN 2018 ER I SALG

Hvordan vokste det fram?

I denne 16. utgave av «Årbok for Hurum», regnet etter at Hurum Historielag overtok ansvaret for utgivelsen, fokuserer vi på emnet: «Hva skapte livsgrunnlaget for folk i våre tettsteder?» Hurum er – og har alltid vært – en jordbruksbygd med mange gårder. Vi har skildringer fra to av disse. Fredsdagene i 1945 engasjerte selvsagt huringene, også på gårdene. En annen familie mistet alt de eide under krigen – og kom til Holmsbu, der et nytt liv begynte. Vi har tatt en prat med «høvdingen» på Holtnes, en gammel vikingegård, der en sprek 100-åring gir oss et tilbakeblikk på gårdsdriften og beskrivelser fra en annen tid. 

Industriutvikling ga livsgrunnlag for mange familier på Hurum. Vi ser på industrihistorien rundt Sagene, som strekker seg hele 300 år tilbake i tid. Rundt 1876 ble det etablert en sprengstoff-fabrikk på Sætre. Hvordan så det ut på Sætre før fabrikken kom og hva var avgjørende for at fabrikken ble etablert nettopp der? 

Man ser mange spor etter militær aktivitet i kommunen. Gigantiske anlegg i forbindelse med Oscarsborg festning kan sees den dag i dag på Kinnartangen og Nesset. Bli med på en guidet vandring.

Ble det forsøkt rekruttert piloter til Luftwaffe på Håøya under okkupasjonsårene? Et gammelt brev, poststemplet Sætre i 1942, kan tyde på dette.

Hovenga er et samlingssted for møter, fester, kultur og idrettslig aktivitet. Det gamle Hovenga forsvant under en brann i 1983. Vi presenterer mange minner fra det opprinnelige festlokalet.

Vi håper du vil kjøpe årets bok – og ønsker nye og trofaste lesere god fornøyelse!

Det er tradisjon at salget skal bidra til et godt formål. Ingen av skribentene krever honorar og Hurum Lokalhistoriske Arkiv er en rik kilde til tidsriktige illustrasjoner. Alt det øvrige arbeidet inntil trykkeriet overtar, skjer ved frivillig innsats. Overskuddet av salget gir derfor et kjærkomment tilskudd til historielagets øvrige virksomhet. Ordinær utsalgspris er kr 250,-, men vi minner om at historielagets medlemmer får kjøpt boken for kr. 200,-  ved å henvende seg til vår salgsansvarlig
Gunnar Reiersen på
tlf.: 913 41 495. E-post: gunnar.reiersen1@altiboxmail.no

Innholdet i bøkene skal ikke være avhengig av redaksjonen alene. Ta kontakt med oss hvis dere har en beretning eller historie stor eller liten – dere vil dele med andre. Du trenger ikke være profesjonell for å skrive, så å si alle som bidrar er amatører. Vi setter også pris på idéer til artikler og tips om kilder vi kan bruke.

Kontakt: Redaktør Frank Tangen tlf. 405 95 546 . E-post: tangenfrank@gmail.com

 

SALGSINFORMASJON
Årboken selges følgende steder:

Sætre: Bestas Hus og Servicetorget i Rådhuset på Sætre, Tofte: Coop Bygg-mix og Bokhandleren på Tofte, Filtvet: Joker Dagligvare, 
Klokkarstua: Kulturhuset Hovtun og YX Klokkarstua. Holmsbu: Holmsbu Handel.

Bor du utenbygds eller har vansker med å oppsøke salgsstedene, kan du få årboken tilsendt (porto vil da tilkomme) ved å kontakte Gunnar Reiersen på
Tlf.: 913 41 495 – eller E-post: gunnar.reiersen1@altiboxmail.no

Siste årbok koster kr. 250,-.  Prisen er kr. 100,- for eldre årganger. Vi gjør oppmerksom på at årbøkene for 1996,1997 og 1998 er utsolgt, og finnes bare antikvarisk.

KAPITLER OG INNHOLD:

 

2017

• Jenny Stokke: Liv og lære ved Langbråten skole
• Olav Grimstad: Kunstnerånd
• Jan Richardt: Bedriftsavisen SPINAS nytt
• Johnny Andersen: Barndomsminner
• Jan Richardt: To tunneler
• Håvard Kilhavn: Bergkunst på Arnestøløkka
• Helge Wulff-Engh: Sett Hurum på kartet
• Christian Størmer: Treroms med svalgangsplan
• Jenny Stokke: Åsheim het det den gangen
• Helge Wulff-Engh: Eikestokk til besvær
• Jan Richardt: Svarteboka
• Fra bygdesamlingen: Forelegg
• Gruppen for gårds- og slektshistorie: Bryllup i 1407
• Helge Wulff-Engh: Det spøker i Gopledalen
• Håvard Kilhavn: «Dukkekoppen» på Filtvet
• Bildene forteller

2016

 • Håvard Kilhavn: Søk etter middelalderkirke på Tronstad
 • Tove Gransæther: Mens jernet er varmt
 • Knut Gransæther: Filtvedt båtbyggeri
 • John Arntsen: Telefoniens inntreden i Hurum
 • H. Wulff-Engh/J. Richardt:
  Nitten groper i skogen
 • Christian Størmer: Molybdengruvene
 • Johnny Andersen: Sommervikar i Oslofjorden
 • B.G. Heien/K. Gransæther: Gjenstander fra Kystsamlingen
 • H. Wulff-Engh/J. Richardt: Sætre i endring
 • A. Antonsen/E. Hansen: Gjenstander fra Bygdesamlingen
 • Jan Richardt: Hurum Jeger og Fiskerforening
 • Bildene forteller

2015

image

 • Christian Størmer: Lørjetur på Drammensfjorden
 • Håvard Kilhavn: Funn fra Vikingtida på Rød vestre i Hurum
 • Bjørn Halvorsen: Dans på Knotten
 • Helge Wulff-Engh: Da krigen kom inn gjennom veggen
 • Gun Elisabeth Melbye: Den kronglete veien til Holmsbu
 • Cecilia Wahl: Anna Kvapilova
 • Gjenstander fra bygdesamlingen på Tronstad
 • Jan Richardt: Midtskauveien
 • Jan Richardt: Historier fra Midtskauveien
 • Bildene forteller: Fotografier fra gamle dager
 • Håvard Kilhavn: Vitnebrev om grensa mellom Grønsand og Sætre søndre

2014

Årbok_omslag.indd

 • Knut Gransæther: Knut Peder Guldbrandsen, båtbyggeren på Storsand
 • Randi Synnøve Kilhavn: Oppvekst på Tofte under krigen
 • Helge Wulff-Engh: Den første motoriserte doktoren på Hurum
 • Gun Elisabeth Melbye: Generasjoner på Berg
 • Helge Wulff-Engh: Fra Eidsvoll til Hurum
 • Jan Richardt: Fiskestien fra Svendsrud til Sandungsetra
 • Ørnulf Aaberg Hellum: Svelvik befæstninger
 • Solveig Larsen: Fisken fra Holmsbu
 • Gjenstander fra bygdesamlingen på Tronstad
 • Jan Richardt: Et spennende liv i Milorg
 • Bildene forteller
 • Jan Messel: Sandjaktene på Verket

2013

image

 • Erlend Skaare: Barndom på Storsand
 • Jan Richardt: Vognveien
 • Håvard Kilhavn: På gjengrodde stier i Sundbyskauen – Del II
 • Ole F. Rødby: En reise i et tidsbilde
 • Jan Richardt: Hva hendte med skipssjefen på ”Blücher”?
 • Magne Lein: Arbeidet for Roosevelt-familien
 • Håvard Kilhavn: Skålvekter og vektlodd fra vikingetida i Hurum
 • Bildene forteller
 • Petter Normann Pettersen: Tofte og Filtvet pensjonistforening
 • Erlend Skaare: Fra Ekegården til Losen
 • Helge Wulff-Engh: 25 år siden flyplassvedtaket

2012

image

 • Jan Richardt: Til England i åpen båt
 • Bjørn Glenne: Vingården på Filtvet
 • Eline Bakke: Brødrene Bakke og skieventyret i USA
 • Sverre Frich Sen.: Mitt liv på jorden
 • Jan Richardt: Fjordbåtene som traffikerte Vestfjorden
 • Jul i Kana
 • Konrad Mehus: Schimmelmanns Glassverk
 • Helge Wulff Engh: Hurum Røde Kors 100 år i bygdas tjeneste
 • Helge Wulff Engh: Orografen – et lite kjent befestningsanlegg
 • Eva Bache-Mathiesen: Bryggehuset på Filtvet
 • Knut Gransæther: Båtbyggerverktøy fra Hurum Historielags samlinger
 • Kari Ronge: Holmsbu Klubb og Bibliotek
 • Svein Dahl: Slik jeg husker de første etterkrigsår
 • Jan Richard: Utsetting av kanadagjess i Hurum
 • Skolebilder fra gamle dager
 • Holmsbu og Verket 1948

2011

image

 • Håvard Kilhavn: En nyoppdaget steinalderboplass ved Ranvik
 • Bjørn Glenne: Holmsbukolonien 100 år
 • Cecilia Wahl: Støa
 • Jan Richardt: Aksjoner mot tankanlegg i Hurum og Røyken
 • Geir Stave: Steinerskolen i Hurum 25 år
 • Ivar Svare: Haneborg og etterslekt på Sætre
 • Marianne Arctander: Hurum pinsemenighet «Klippen»
 • Jan Richardt: «Kranmannen» Wilhelm
 • Petter Norman Pettersen: Hurum i ei brytningstid
 • Georg Omsted: Gjenstander fra Hurum Historielags samlinger
 • Bjørn Glenne: Tipp-tipp-tipp oldefar Lippert
 • Jan Richardt: Veien til Engenesetra
 • Carl Aas og Nils Johan Rønniksen: Jordskredet i Knivsvik i 1889 og flodbølgen på Knatvold 1966
 • Håvard Kilhavn: På gjengrodde stier i Sundbyskogen

2010

image

 • Einar Østmo: Dysser og hellekister
 • Jan Richardt: Sett og hørt om originaler i Sætreområdet
 • Marianne Arctander: Hurums kvinnebunad
 • Bjørn Glenne: Tofte Musikkorps 100 år
 • Arne Antonsen: Gjenstander fra Hurum Historielags samlinger
 • Håvard Kilhavn: Tronstad fostret helten Huitfeldt
 • Jan Richardt: Aksjonen mot Norsk Svovelsyrefabrikk under andre verdenskrig
 • Bjørn Glenne: Fiskeren i Holmsbu
 • Øyvind Woie: Barna som aldri kom hjem
 • Hans Blichfeldt: Dyden på Holm
 • Hurum Historielags bygdesamling
 • Salgssteder for årbøkene

2009

image

 • Jan Richardt: Celleleieren på Jungerkollen
 • Håvard Kilhavn: Funnet av en båtgrav på Hov i 1806
 • Håvard Kilhavn: Brannen i Hurum kirke 1686
 • Per Sunmann: Holmsbusteinene
 • Christian Størmer: På sporet av Hurums vikingtid?
 • Jan Richardt: ”Kølamilene” ved Sandstien
 • Bodil Riisberg: Verneverdige Sætre gård
 • Marianne Arctander: Hele Hurums skolekjøkkenlærer
 • Knut Jørgensen Vang: Tåssensetra på Hurumskauen
 • Olava Engh: Har du sett Hurum?
 • Jan Richardt: Ørretklekkeriet i Grytnesbekken
 • Jan Richardt: Gjenstander fra Hurum Historielags Bygdesamlinger
 • Bildene forteller

2008

image

 • Håvard Kilhavn: Vikinggravene forteller
 • Kate Odden: Da Haldor Mathisen fra Holmsbu kokte erter til dronning Victoria
 • Jan Richardt: Milorg-cellene i Hurum og Røyken under annen verdenskrig
 • Solveig Larsen: Hundre år er ingen alder!
 • Petter Normann Pettersen: ”Kong Sigurd”s siste reis
 • Cecilia Wahl: ”Alberto Rosati me fecit”
 • Bildene forteller: Konfirmantbilder fra gamle dager
 • Bjørn Heien: Even Tjærebrenner
 • Jan Richardt: Katastrofen ved Engene Dynamittfabrikk i 1919
 • ”Maaskee du kunde have en Koe…”
 • Hurumsangen
 • Solveig Larsen: Holmsbusteinane
 • Per Sunmann: Fra skipperhus til fritidsbolig

2007

image

 • Solveig Larsen: Hurum prestegjeld i 1743
 • Jan Richardt: Kong Salomo og Jørgen Hattemaker
 • Roy Borgersen: De driftige damene på Tofte og Sagene
 • Cecilia Wahl: Fritzvold – en av våre Holmsbumalere
 • Arno Berg: Minner fra Holmsbu
 • Sverre Østern: Verpen og Sandspollen
 • Bildene forteller: Klassebilder fra gamle dager
 • Knut K. Gransæther: Kirkeskipene og briggen Christiane
 • Bente Larsen: Jeg fant, jeg fant…
 • Sverre Østern: Fallosen ved Sandungen
 • Solveig Larsen: Reisen med Juno
 • Jan Richardt: ”Skuddår smeller ikke”
 • Kari Ronge: Den siste tåkevakt

2006

image

 • Jan Richardt: Jødefamiliene i Hurum under annen verdenskrig
 • Bente Larsen: Den mangfoldige eneboeren i Jahrsengene
 • Erling Neumann Christiansen: En opplysningsprest på 1800-tallet
 • ”…en Materie, som udelukkende angaaer Qvinderne”
 • Roy Borgersen: Lærlingskolen på Tofte
 • Sverre Østern: Søndagsskolen før og nå
 • Sverre Østern: En søndagsskolelærer forteller
 • Iver Wittusen: Slik ble Filtvet kirke til
 • Jan Richardt: Historier fra Sandstien
 • Bildene forteller: Klassebilder fra gamle dager
 • Cecilia Wahl: Inspirasjonskilden Holmsbu
 • Roy Borgersen: Skorstein!
 • Sverre Østern: Dørselgerne på Sætre i gamle dager
 • Jan Richardt: En gripende minnehøytidelighet i Hurumskogen
 • ”Mot norskekysten det tordner et fly”

2005

image

 • Jan Richardt: Sandstien – den gamle oldtidsveien i Hurum
 • Solveig Larsen: Frigjøringsdagene i Hurum
 • Erling Neumann Christiansen: Fyrvokter Thomas Neumann på Filtvet Fyr
 • Jan Richardt: Minner fra det gamle Engene, del II
 • Solveig Larsen: En fiskerhøvding
 • Cecilia Wahl: Sørensen-eika
 • Jan Richardt: På flukt fra sitt eget folk
 • Kostymerenn i Bygningsbakken på 1950-tallet
 • Jan Richardt: Småstubber fra jakt, fiske og friluftsliv
 • Losene på Rødtangen
 • Åge Trondsen: Tofteelva og skogene bak Tofteåsen
 • Holmsbusangen

2004

image

 • Sverre Østern: Kongsdelene kirke på Sætre:
  100-årsjubileum i 2005
 • Georg Omsted: Skog og eiendommer i Hurum
 • Vera Lund Jacobsen: Det ukjente kunstnermiljøet på Storsand
 • Jan Richardt: Minner fra det gamle Engene
 • ”…der skal kjærka våres ligge”
 • Åge Trondsen: Rundt Hurum med Anton
 • Christian Størmer: En bronseøks fra Hurum
 • Gerd Anvik: Rose-Fritz og ”Den deilige haven”
 • Sverre Østern: Huset i Mosadalen
 • Solveig Larsen: Historien om min mor
 • Knut Jørgensen Vang: Til min nære venn og nabo – Fylkesvei 281 i Hurum
 • Cecilia Wahl: En hestehistorie fra Hurum
 • Sverre Østern: Tettemelk og kjellermelk

2002-2003

image

 • Sverre Østern: Helten Iver Huitfeldt til Tronstad
 • Jan Richardt: Sandsbygden og Aaros Jæger og Fiskerforening
 • Solveig Larsen: Borgen i skogen
 • Solveig Larsen: Et ladested ved fjorden
 • Solveig Larsen: – Vi får ta saltmakrellen
 • Cecilia Wahl: Spisesalen på Holmsbu Bad
 • Cecilia Wahl: Kris Wold Torne – Min mormor
 • Petter Normann Pettersen: Lærer Margit Engebretsen
 • Jan Messel: Familien Wetlesen

2001

image

 • Fjordbåtene
 • Åge Trondsen: Den gamle kinoen
 • Reidar Fritzvold: Vårherres gullport
 • Knut-Arne Ekern: Historiske glimt fra Filtvet Fyr
 • Petter Normann Pettersen: Revolusjonshelten Leo Trotskij og hans opphold i Hurum
 • Dikt og viser av Olav Bråthen
 • Jens Jahren: Solberg Foss – det første trykte fargeprospekt fra Hurum
 • Per Sunmann: Losliv i Holmsbu i gamle dager
 • Per Sunmann: ”Norges Kyst defensjon” – et lokalt kystvern, også i Holmsbu
 • Per Sunmann: Den gang Holmsbu var i privat eie
 • Olav Jahren: Ferdselsveier i Hurum i gammel tid
 • Jan Messel: Fattigomsorg i endring

2000

image

 • Jan Messel: Møter med Hurum
 • Rachel Smith: Jacobine – den første tverrforbindelsen
 • Frank Tangen: En nesten uendelig historie
 • Synnøve Øverland Dyb: Bakkeløkka på Verket
 • Aage Berg Hansen: Årtusenets konkurs
 • Tollef Larsson: Granitten vår
 • Georg Omsted: Sætre Bruks historie
 • Sverre Østern: Sangen om John
 • Olav Jahren: Selvikveien – veiforbindelsen langs fjorden til Drammen
 • Olav Jahren: Brann i Holmsbu i 1950
 • Olav Jahren: Schleswig Holsteinische Infanterie
 • Olav Jahren: Festningsanleggene på Ryggen i Hurum

1999

image

 • Inger Liv Gøytil Lund: Steinringene på Holtvedtryggen
 • Sverre Østern: Isdriften i Sætre og Verpen
 • Thomas Aamodt: Dagligliv og overtro på 1800-tallet
 • Olav Jahren: Familien Blom i ladestedet Holmsbu
 • Sverre Østern: Orkesterplass til verdensdramaet
 • Helge Riisberg: Knottfabrikken på Sætre
 • Thora Robert: Da Storsand var tollsted
 • Olav Jahren: Tronstad gård – Hurums adelssete
 • Arne Antonsen: Råkålstien
 • Roy Borgersen: Forsamlingshusene på Tofte
 • Frank Tangen: Spionen på Tofte
 • Einar Høibraaten: Fest og alvor
 • Jens S. Jahren og Jørn H. Hurum: Geologiske kart over Hurum

1998

image

 • Frank Tangen: Katastrofen og miraklet i Hurum-marka
 • ”Bastian Nord”: Blant tjuver og kjeltringer
 • Arne Bardalen: Sand og Singel AS
 • Åge Trondsen: Festdager i mai
 • Per Sunmann: Jakten ”Prøven” av Holmsbu – og dens eiere i tre generasjoner
 • Tollef Larsson: Sand
 • Jens S. Jahren og Jørn H. Hurum: Hurums geologisk historie og mineralfunn

1997

image

 • Sverre Østern: Dynamittfabrikken på Sætre
 • Per Sunmann: Amerikabrevet – den gode kontakten mellom utvandrere og innvandrere
 • Anne Merete Knudsen: Sommerparadiset Rødtangen
 • Anleggstid på Tofte
 • Inger Nordal: Mølen og mistelteinen
 • Erling Eek: Russerleiren ved Mørkvann
 • Arne Bardalen: Sandtransport i Oslofjorden
 • Per Sunmann: Holmsbus første dampskipsbrygge – gjemt og glemt i nitti år
 • Åge Trondsen: Barndomsminner fra Tofte sentrum

1996

image

 • Reiulf Steen: Oppvekst på Sætre
 • Audun Knappen: Da spriten ble sprengt
 • På syskole hos frk. Halvorsen
 • Elinor Roås: En oldemors memoarer
 • Thorn Wittusen: Livet på Vingården
 • Einar Østmo: Istidjegerne ved Nåbyvann
 • Litt mer melk, Madam!
 • Et puritansk kunstnermiljø i Holmsbu
 • Erik Groseth: En reise i Hurum ved århundreskiftet
 • Conrad Peter Neuman: Nogle ord til mine medborgere i Hurum