Holmsbu kirke

Holmsbo kirke – fra 1905.

På oppfordring fra sogneprest C. Neumann ble det på 1870-tallet satt i gang en pengeinnsamling med det mål for øye å reise en kirke i Holmsbu. Eierne av Holm gård ga grunn til kirke og kirkegård, og i august 1886 begynte byggearbeidene etter Jacob Wilhelm Nordans tegninger.

I 1887 sto kirken som er laftet av tømmer ferdig, med plass til 300. På sydsiden av kirken ble det reist et gravkapell i 1928.

I 1950 var Holmsbu kirke moden for oppussing. Henrik Sørensen fikk med seg de andre Holmsbumalerene, som alle bidro til at kirken ble rikt utsmykket innvendig.

Døpefonten i fajanse er utført av den italienske kunstneren Alberto Rosati.


View larger map