Ruiner av Svelvik befestning på Verket

Soldater på «Ryggen», som festningsverket ble kalt.

Oscarsborg med Svelvik befestninger var det offisielle navnet på ​​ Forsvarsanleggene som sperret innløpene til henholdsvis Christiania og Drammen. Svelvik befestninger fikk plass på den svære morenen på Verket, nær Svelvikstrømmen og Svelvik. Anleggsarbeidet tok til i 1896-97. Sommeren 1900 kunne kaptein Holter ta anlegget på «Ryggen» i bruk. Mannskapsstyrkene til Svelvik befestninger ble skrevet ut fra Hurum, Svelvik, Strømmen, Røyken, Drammen, Nedre Eiker, Lier og Christiania. Den eneste gangen den hadde full styrke var i 1905. Da var det ca. 300 mann der. Svelvik befestninger hadde ingen fast besetning uten under nøytralitetsvakten på «Batteriøya». 1814- 1818. Mer om festningen kan du lese i Årbok for Hurum 2014 og utgaven for 2000. Festningsområdet er satt i stand på dugnad – og er vel verdt et besøk. Her er forøvrig utsikten praktfull over Svelvik og sørover i fjorden. Benker er satt opp for besøkende. Ruinene av festningsverket kan man lett finne hvis man følger en ny, men merket rundløype på kyststien som går langs Svelvikstrømmen.


View larger map