Vår virksomhet

 

Hurum historielag ser det som sin oppgave å bidra til at lokal historie blir samlet og gjort tilgjengelig for innbyggere og andre interesserte. Dette arbeidet er noe av det viktigste vi gjør.