Styret

Historielagets styre består av fem medlemmer og to vararepresentanter.

Leder
Sigmund Stokke, Hovlia 9, 3490 Klokkarstua 
Tlf. 955 20 035, E-post: stokkekran@online.no

Nestleder
Bjørn Risberg, Postboks 167, 3481 Tofte
Tlf. 932 23 597, E-post: bjornarisberg@gmail.com

Sekretær
Arne Hjorth, Røstahøgda 1, 3480 FILTVET
Tlf: 918 38 010,  E-post: arne@hurum.com

Kasserer
Aslaug Nora Ask, Tempelveien 41, 3475 Sætre
Tlf.: 992 54 258,  E-post: arvid-nora@hotmail.com

Styremedlem
Eva Bache-Mathiesen, Tangen 22, 3480 Filtvet
Tlf.: 32 79 64 26 – 947 81 096, E-post: evbac@online.no

Varamedlemmer
Ragnar Nilsen, Nordstrandveien 37, 3480 Filtvet
Tlf.: 918 01 600, E-post: ragnar.nilsen@online.no

Tor Lunder, Bråtakroken 5, 3490 Klokkarstua
Tlf: 90825085, E-post: thalunde@online.no