Siste åpne dag på Tronstadmuseet

Har du enda ikke fått besøkt historielagets museum på Tronstad i sommer?
En siste mulighet har du nå på lørdag 24. august fra kl 12.00 – 16.00.

Verdivurdering
Er du i besittelse av noen gamle gjenstander? Ta de med og få de gratis verdivurdert. Vi har invitert Orville Nordnes, som har mangeårig erfaring med verditaksering av bruktgjenstander, både som auksjonarius, oppkjøper, messearrangør og antikvitetshandler.

Orville Nordnes (arkivfoto fra Eikerbladet)

Salg av kaffe og vafler.

Velkommen!

Pilgrimsvandring til Stikkvannshytta

Målet for vandringen er Stikkvannshytta. (Foto: RHA)

Søndag 11. august.  
Bli med på en historisk vandring fra bommen ved Grønsand gård på Storsand, langs Sandstien opp til Stikkvannshytta der Kongsdelene menighetsråd inviterer til friluftsgudstjeneste.

Fremmøte kl.10:00 ved bommen.
Arkeolog og historiker Håvard Kilhavn vil fortelle om bruken av Sandstien som hovedferdselsåre fra Storsand over til Verket. Her vandret konfirmanter til undervisning i Hurum kirke på Klokkarstua, og kister ble båret samme vei til begravelser.
I 1716 var man redd for at svenskekongen Karl XII og hans soldater skulle slå til mot Drammen via Sandstien, og norske soldater lå derfor i bakhold for å hindre svenskenes fremmarsj. Langs denne gamle veien finner vi tufter fra gamle boplasser og mange historier om hvordan man klarte seg under fattige kår.
Vel fremme på Stikkvannshytta starter friluftsgudstjenesten kl. 12:00 og etterpå serverer menighetsrådet skikkelig kirkekaffe, så ta gjerne med noe å spise til.
De som ønsker transport frem og tilbake til hytta kan kontakte Kristin Wold på tlf 977 97 576 – eller Henrik Thrana på tlf 907 67 690.
Kongsdelene Menighetsråd ønsker alle hjertelig velkommen. 

Åpne dager på Kystsamlingen

Fra tidligere arrangement. Alle er velkommen! (Foto: Bjørn Gunnar Heien)

Kystsamlingen på Slippen i Holmsbu holder åpent hver lørdag i sommer f.o.m. lørdag 22. juni t.o.m. lørdag 17.august fra kl.11.00 – 15.00. Der vises det frem ulike gjenstander knyttet til kysten og fiske. Dere kan få se forskjellige gamle båter og båtmotorer.
Viser også frem et påbegynt nybygg av en 20 fots seilsnekke etter tegning fra
Filtvet båtbyggeri.


Gratis inngang!
NB: Det er ikke anledning å kjøre bil ned Bugtegata for besøk så vi anbefaler dere å parkere ved kirken eller på Holmsbu torg. Velkommen!