Fra Hurum til Yanuv

I forbindelse med åpningen av et museum i Israel til minne om flytragedien i Hurum i 1949, der 34 barn og flybesetning omkom, sendte Jan Richardt på vegne av Hurum historielag muséet to oppbevarte gjenstander fra det forulykkede flyet. Delene som ble sendt til Israel var en bit av en aluminiumsplate og en liten rustfri strekkfisk, som var oppbevart ved Bygdesamlingen på Tronstad.

Museet er etablert i Isaac Allal’s hus, som ligger i Yanuv (en «moshav» – en kollektiv bondegårds-landsby) på Sharonsletta i det sentrale Israel. Landsbyen ble grunnlagt i 1950 av jødiske immigranter fra Tunisia. Deler av denne landsbyen ble opprinnelig reist med norske midler, som en sympatigest fra Den norske regjering etter Hurum-katastrofen. Eneste overlevende etter ulykken, Isaac Allal, bodde i huset – som nå er blitt et museum og minnesmerke over tragedien. Museet har laget en reportage-video som viser den høytidelige avdukningen av disse symbolgjenstandene, sendt fra Hurum historielag.

Omvisning på Rødtangen 8. juli

Arkeolog og Professor Emeritus Einar Østmo ledet utgravingen og utredningen av dyssegravene på Rødtangen i 1984 – på initiativ fra Truls Lien på Holtnes gård og Hurum historielag, som Truls var leder av. Det var Arne Thune-Larsen i Presteveien som hadde ideen til denne omvisningen.

Einar Østmo er pensjonert professor ved Kulturhistorisk museum. Han har formidlingsevne og ikke minst førstehånds kjennskap til funnene her på Rødtangen og noe av bakgrunnen for dem. Dette kan bli svært interessant!

Fremmøte ved telefonkiosken på jordet søndag 8. juli – senest klokken 15:00.

Omvisningen starter ved dyssegraven fra steinalderen ved Villa Dag (Rasmusbakken 9). Dette er på privat eiendom og Kirsti and Hilde Jørgensen har gitt sin velvillige tillatelse til at vi kan besøke den under omvisningen. Deretter går turen til dyssen på Bråtan og Røysene fra bronsealderen.

Les mer her

 

Sommerens aktiviteter 2018

Bygdesamlingen på Tronstad.
Det blir åpne dager lørdag 30. juni og lørdag 25. august. Åpningstid kl 12.00-16.00.

Historielaget på Tronstad kan vise frem over 2000 gjenstander i låvebygningen. En unik samling fra dagligliv, arbeid og skole som forteller om livet i Hurum gjennom tidene.
Salg av vafler og kaffe.
Det er også anledning til å besøke smia, gårdssaga og snekkerverkstedet.
Salg av bøker, medlemskap og lodd.
Gratis inngang.
30.juni er også Hurum Kirke på Klokkarstua åpen for omvisning fra kl.11.00 – 15.00.

Kystsamlingen på Holmsbu.
Slippen skal være åpent hver lørdag fra 30. juni t.o.m.11.august fra
kl.11.00 – 15.00.
Historielagets kystsamling har samlet – og kan vise frem ulike gjenstander knyttet til kysten og sjøen. I samlingen finner vi gamle båtmotorer av forskjellige typer, montert på egen rampe. Vi kan vise frem en pram bygget på Filtvet Båtbyggeri, en Snipe seilbåt, 2 eldre motorsnekker, en seilsnekke bygget i Bogen på Verket i 1933, en eldre Holmsbu pram samt en Oselver robåt. Noen av båtene ligger på vannet og kan disponeres av medlemmer, etter avtale.
Salg av årbøker, medlemskap og lodd.
Det er ikke anledning å kjøre bil ned Bugtegata for besøk – så vi anbefaler å parkere ved kirken eller på Holmsbu torg.

Industrihistorie på Tofte og Sagene.
Utstilling på Toftedagen lørdag 7. juli fra kl.11.00 til 13.00.
Utstillingen står i 3. etasje i verkstedhallen på fabrikkområdet til Statkraft Tofte.

Utstillingen vil også være åpen lørdag 14. og søndag 15. juli fra kl.11.00 til 15.00.
Gjennom bilder, malerier, film, dokumenter og gjenstander fortelles historien om Tofte, fra den første gårdsbebyggelsen til dagens tettsted. Industrihistorien til cellulose- og papirfabrikkene på Tofte og Sagene er grundig dokumentert. Her fortelles også om sagbruk, isdrift og marmorsliperi, klassesamfunn, foreningsliv og fagbevegelse, arbeiderboliger og øvrig bebyggelse på stedet.
Salg av årbøker og medlemskap.

Trebåtfestivalen på Sætre.
Denne går av stabelen nå mellom 1. – 3. juni.
Kystsamlingen kommer til å stille ut noen av sine lokale båter.
Salg av årbøker, medlemskap og lodd.

Tofte dagen.
Lørdag 7. juli vil det bli vist frem eldre gjenstander fra Bygdesamlingen.
Salg av årbøker, medlemskap og lodder.

Sætre dagen.
Lørdag 18. august vil det bli utstilling av båter fra Kystsamlingen.
Salg av årbøker, medlemskap og lodder.

 

Orografen på Verket

Orografen er vel verdt et besøk.

Orografen på Verket var tidligere en del av festningsverket til Oscarsborg Festning. Hensikten med stasjonen var å hindre at fienden unngikk Oscarsborg, og heller angrep mot Drammen. Stasjonen fikk navnet «Oscarsborg med Svelvik befestninger». I tillegg til å lede artilleriilden fra Oscarsborg, kunne det avfyres inntil 21 miner fra stasjonen. Den har uten tvil hatt sin plass i norsk krigshistorie, og på folkemunne kalles den bare «orografen».

Det er Verket og Bogen Vel i samarbeid med Hurum Historielag som har jobbet med å få gjenreist dette forsvarshistoriske anlegget som på det nærmeste var forsvunnet. Det er fjernet over 100 trær, ryddet, bygd opp benker, griller, informasjonstavler og gjestebok. Til sammen er det lagt ned over 1000 dugnadstimer for å gjøre «orografen» synlig igjen og ikke minst tilgjengelig for allmennheten.

Verdt et besøk så parker på ferjeleie og følg skilting opp til Ryggen.

På Ryggen ble det anlagt batterier med tre 15 cm Krupp skipskanoner, seks 8,4 cm Krupp feltkanoner og to 5,7 cm Cockerill hurtigskytende kanoner. I tillegg ble det lagt et fjernkontrollert minefelt i selve strømmen, i alt 21 bunnminer. Under første verdenskrig den 14.august 1915 passerte rutebåten «Svelvik» over minefeltet på vei til Drammen. Rett etter passering slo lynet ned i fjernkontrollen på «orografen» og den ene av bunnminene eksploderte. Mer om festningen kan du lese i Årbok for Hurum 2014 og 2000.