Lokalhistorie i skolesekken

Bildet viser stolte elever (og lærere) fra 10. trinn ved Tofte ungdomsskole. Her fullføres laftekurset den 2/11-2021. Fra venstre rundt byggverket står: Magnus, Iben, Filip, Viktor, Lars, Alma, Liv og Leander. (Foto: Bjørn G. Heien)

Høsten 2019 oppfordret Landslaget for lokalhistorie (LLH) Historielaget til å delta i et prosjekt kalt «Lokalhistorie i skolesekken». Prosjektet skulle ha som mål å gjøre barn og unge bedre kjent med historie og tradisjon i nærområdet. LLH, Sparebankstiftelsen og Kulturrådet bidro økonomisk og det kunne søkes om inntil kr. 30.000,- til gjennomføring av godkjente prosjekt. Hurum historielags avdeling i Kvernhusdalen har siden høsten 2018 arbeidet med å gjenreise et hus som har stått i Knivsvikdalen, og som kan være fra ca. 1850.
Det var derfor naturlig å planlegge et prosjekt som bygde på erfaringene dugnadsgjengen har fra dette arbeidet. Vi foreslo derfor et prosjekt hvor en gruppe elever skulle lafte et lite hus (Hundehus ?). I samarbeid med Tofte ungdomsskole kom vi fram til en mulig gjennomføring. Vi søkte om støtte og fikk godkjent dette, under forutsetning at planen ble gjennomført.

Foto. Bjørn G. Heien

Langt om lenge, etter flere  korona-utsettelser, kom vi i gang tirsdag 26. oktober 2021 med byggingen. 6 ivrige elever har siden bygget det vesle huset som første bildet viser. I tillegg har 2 elever fotografert, filmet og intervjuet for å lage en dokumentasjon av prosjektet. Det ble antydet at Hurum historielag skal få en kopi av denne videoen.

Her høvles vannrenner i takbordene. (Foto: Tofte Ungdomsskole)

Vi har latt oss imponere over både elevenes og lærenes positive holdning og arbeidslyst. Fem veteraner fra Hurum historielag har etter beste evne veiledet skoleelevene fra Tofte ungdomsskole.

Rundt bygget fra venstre står Bjørn, Kristen, Per Otto, Arvid og Idar. (Foto: Lars Jensen)

Det gleder oss at vi har kunnet videreformidle deler av en urgammel bygge-tradisjon og vi takker elever og lærere for et særdeles hyggelig samarbeid.
Avdelingsleder ved Tofte ungdomsskole, Helèn  Fjellstad har i brev bekreftet at prosjektet er fullført etter planen og har blant annet skrevet «Prosjektet må defineres til å lykkes 100% på alle vis».

Vellykket lanseringsfest

Aulaen på Tofte Ungdomsskole var full av besøkende som kom for å kjøpe årbøker samt høre foredraget om «Bedehuskulturen på Hurum» av Johnny Gimmestad – som ble intervjuet av Frank Tangen. (Foto: Erlend Skaare)

Årets utgave av «Årbok for Hurum» ble lansert på Tofte Ungdomsskole torsdag 14. oktober. Aulaen ble fylt opp av interesserte som, i tillegg til boklanseringen, også kom for å høre foredraget til Johnny Gimmestad om temaet «Bedehuskulturen på Hurum». Historielaget serverte kake og kringle til kaffen. Lanseringskvelden er også en sosial møteplass der samtalene går rundt bordene. Det var rigget til salgsfest for det nye årboken, samt tidligere utgaver. Historielaget solgte også lodd.

Kvelden ble morsom, interessant og innbringende. Det ble solgt nye og eldre årbøker for tilsammen kr. 22.900,-. Fra loddsalg kom det inn kr. 2.740,-.

Årboka for 2021 er her!

Velkommen til Tofte Ungdomsskole, adr.: Skoledalen 89, 3482 Tofte, torsdag 14. oktober 2021 kl.: 18.00. Her vil det bli presentasjon og salg av den nye årboka.
  

PROGRAM
Redaktør Frank Tangen forteller litt om årets bok. Etter presentasjonen, blir det intervju med Johnny Gimmestad om kapitlet «Min båt er så liten» – som handler om bedehuskulturen i Hurum, dens vekst og fall. Gimmestad er tidligere journalist i Aftenposten og oppvokst på Filtvet. Trykk på bilde av årboka for øvrig omtale. 

Vi selger også eldre årganger av boka for kr 100.- pr bok. Et godt tilbud er også våre bokpakker, med 6 valgfrie eldre årganger, til kr. 400,-. Overskudd av salget gir et kjærkomment tilskudd til historielagets øvrige virksomhet. Vi byr på gratis kaffe og noe å spise. Salg av lodder til inntekt for Hurum Historielag. Arrangementet er åpent for alle – og medlemskap kan tegnes på stedet.

Bor du utenbygds, eller har vansker med å komme til oss, kan du få boken tilsendt
(porto vil da tilkomme) ved å ta kontakt med: 
Aslaug Nora Ask telefon: 992 54 258.  Eller e-post: arvid-nora@hotmail.com 

Årboka kan også kjøpes ved våre salgssteder i Hurum for kr. 300 pr. bok (NB: etter 14. oktober). 
Sætre: Sætre Blomsterflora, Sjøstjerna og Innbyggertorget
Tofte: Bokhandleren på Tofte, Bygg-Mix og Innbyggertorget 
Filtvet: Joker Dagligvare. 
Klokkarstua: YX Klokkarstua og Kiwi
• Holmsbu: Holmsbu Handel.