Åpningsarrangement Sandstien

Lørdag 25. juni, kl.: 09.00.
Oppmøte: P-plassen ved Myrvoll, Grønsandveien 21. (NB: Begrenset antall parkeringsplasser!)

Hurum historielag har gleden av å invitere til åpningsarrangement for den nyrestaurerte oldtidsveien Sandsstien. Dette markerer slutten på et fire år langt prosjekt, hvor historielaget har restaurert oldtidsveien, og satt opp til sammen 15 nye, kulturhistoriske informasjonsskilt.


Program:
09.00: Velkommen v/historielagets leder Sigmund Stokke

09.05-09.15: Orientering om prosjektet og Sandsstiens historie v/H. Kilhavn

09.15-09.30: Hilsener fra ordfører, fylkeskommunen, etc.

09.30: Avmarsj for kulturhistorisk vandring

RASTEPAUSE OG GRATIS BESPISNING PÅ STIKKVANNSHYTTA

16.00: Ankomst Semsporten og derfra gratis busstransport tilbake til Myrvoll

Velkommen!

Velkommen til åpne dager!

Hurum historielags bygdesamling på Tronstad gård.

Hurum historielags Bygdesamling holder åpent følgende lørdager i sommer:
14. mai, 18. juni, 23. juli og den 20. august.

Åpningstider er fra kl. 12:00 – 16:00.

Besøk også gårdssaga, smia og snekkerverkstedet. Det er gratis adgang, salg av vafler og kaffe! Det vil også bli anledning til å kjøpe årbøker til en hyggelig penge!

Grupper på over 10 personer kan avtale egen gruppeomvisning.
Ta kontakt med Tor (mobilnr.: 90825085) – eller Egil (mobilnr.: 92019589).

Den 20. august er det anledning til å ta med eldre gjenstander for å få disse alders- og kanskje verdivurdert av Orville Nordnes.

Orville Nordnes verdivurderer gamle gjenstander. (Foto: RHA)

Årsmøte 2022

Ronnie Larsen, Bokhandleren på Tofte, holdt en lattervekkende kåseri om seg selv,
sin oppvekst og reisen til Tofte. (Foto: E. Skaare)

Årets årsmøte bla avholdt på Holmsbu Bad. Uten corona-restriksjoner og med over 70 fremmøtte (!) ble det trangt om plassen. Leder Sigmund Stokke ønsket velkommen og innledet med et minutts stillhet for Ukraina. Sakene gikk sin gang uten særlige innvendinger. Noen kommentarer ble fremført i forhold til styrets forslag til forenkling av vedtekter. Årsmøtets protokoll kan leses i sin helhet her. Etter selve årsmøtet ble det et kåseri av Ronnie Larsen, som med muntert skråblikk fortalte levende og humoristisk om seg selv, sin oppvekst og reisen til Tofte. Bokhandleren avsluttet til brak-applaus fra et begeistret publikum. Møtets siste punkt var premiere på filmen »Maud», laget av Bjørn Nysveen og historielagets digitalgruppe. Etter møtet var det middag med torsk på menyen, slik tradisjonen tilsier.

Regnskap for 2021 (PDF)

Fremlagt budsjett for 2022 (PDF)

Årsberetning fra de ulike gruppene (PDF)

Protokoll fra årsmøte (PDF)

Lokalhistorie i skolesekken

Bildet viser stolte elever (og lærere) fra 10. trinn ved Tofte ungdomsskole. Her fullføres laftekurset den 2/11-2021. Fra venstre rundt byggverket står: Magnus, Iben, Filip, Viktor, Lars, Alma, Liv og Leander. (Foto: Bjørn G. Heien)

Høsten 2019 oppfordret Landslaget for lokalhistorie (LLH) Historielaget til å delta i et prosjekt kalt «Lokalhistorie i skolesekken». Prosjektet skulle ha som mål å gjøre barn og unge bedre kjent med historie og tradisjon i nærområdet. LLH, Sparebankstiftelsen og Kulturrådet bidro økonomisk og det kunne søkes om inntil kr. 30.000,- til gjennomføring av godkjente prosjekt. Hurum historielags avdeling i Kvernhusdalen har siden høsten 2018 arbeidet med å gjenreise et hus som har stått i Knivsvikdalen, og som kan være fra ca. 1850.
Det var derfor naturlig å planlegge et prosjekt som bygde på erfaringene dugnadsgjengen har fra dette arbeidet. Vi foreslo derfor et prosjekt hvor en gruppe elever skulle lafte et lite hus (Hundehus ?). I samarbeid med Tofte ungdomsskole kom vi fram til en mulig gjennomføring. Vi søkte om støtte og fikk godkjent dette, under forutsetning at planen ble gjennomført.

Foto. Bjørn G. Heien

Langt om lenge, etter flere  korona-utsettelser, kom vi i gang tirsdag 26. oktober 2021 med byggingen. 6 ivrige elever har siden bygget det vesle huset som første bildet viser. I tillegg har 2 elever fotografert, filmet og intervjuet for å lage en dokumentasjon av prosjektet. Det ble antydet at Hurum historielag skal få en kopi av denne videoen.

Her høvles vannrenner i takbordene. (Foto: Tofte Ungdomsskole)

Vi har latt oss imponere over både elevenes og lærenes positive holdning og arbeidslyst. Fem veteraner fra Hurum historielag har etter beste evne veiledet skoleelevene fra Tofte ungdomsskole.

Rundt bygget fra venstre står Bjørn, Kristen, Per Otto, Arvid og Idar. (Foto: Lars Jensen)

Det gleder oss at vi har kunnet videreformidle deler av en urgammel bygge-tradisjon og vi takker elever og lærere for et særdeles hyggelig samarbeid.
Avdelingsleder ved Tofte ungdomsskole, Helèn  Fjellstad har i brev bekreftet at prosjektet er fullført etter planen og har blant annet skrevet «Prosjektet må defineres til å lykkes 100% på alle vis».