God jul!

Styret i Hurum historielag vil benytte anledningen til å ønske alle våre medlemmer, og andre historieinteresserte en Riktig god Jul! Vi takker for året som er gått, og håper å ha dere med oss også i 2023! Vi går mot lysere tider!

Hu∂rimar

«Årbok for Hurum» har byttet navn og fått større format! Velkommen til presentasjon og salg av boken på Tofte Ungdomsskole onsdag 23. nov. kl 18:00.
Arrangementet er åpent for alle, er gratis og det blir servert kaffe og kringle. Det vil bli en presentasjon av årets bok, høytlesning og kunstforedrag. For medlemmer av historielaget er prisen kr. 250,-. Medlemsskap kan tegnes på stedet. Velkommen!

Norges eldste båtbyggere?

Knut Gransæther (89) fra dugnadsgjengen (t.v.) og båtbygger Tom Mjelde (87) med seilsnekka fra Filtvet
som nå bygges i Holmsbu. Foto: Sigbjørn Larsen/RHA

I Bukta i Holmsbu er to karer i ferd med å bygge en 20 fots seilsnekke etter tegning fra Filtvet Båtbyggeri. Her holder Hurum Historielags kystsamling til.
– Båtbyggeriet ble i sin tid opprettet etter initiativ av Hans Blichfeldt med det formål å samle maritim historie fra Hurum forteller Knut Gransæther, et av medlemmene i dugnadsgjengen.
– Vi leier hus her i Bukta, og har på dugnad satt opp et tilbygg for å kunne bygge og reparere småbåter. Siden vi har både en Holmsbupram og ei Knivsviksnekke i samlingen, bygges det nå en Filtvetbåt, opprinnelig konstruert av Torleif Larsen – som sammen med sin bror startet Filtvet Båtbyggeri i ca. 1890, og drev det til ca. 1950. Det var mange som bygde båter i Hurum, og brødrene Larsen var i toppklasse, og bygde blant andre også for Anker & Jensen i Vollen. De bygde prammer, seilbåter og motorbåter opp til 45 fot, forteller Gransæther.

Nå gjenoppstår en av Torleif Larsens båter i Bukta. Byggegjengen besto opprinnelig av Holger Svendberg, Stig Tulin og Tom Mjelde.
– Dessverre mistet vi Stig, som døde tidligere i år, og vi tapte dermed en ressursperson, sier Tom.

Tom Mjelde og Holger Svendberg fortsatte alene, og båten, som er klinkbygget, er nå ferdig bordet opp. Spanter er tilpasset og montert. Nå står skvettgangene for tur. Seilsnekka har antakelig vært en regattabåt, og den vil forhåpentligvis bli ferdig neste sommer.

Slik blir riggen på seilsnekka seende ut når den blir ferdig. Modell av Knut Gransæther. 
Foto: Sigbjørn Larsen/RHA

Unescos verdensarvliste

– Klinkbygging av båter har kommet på Unescos verdensarvliste, så vi bidrar til å holde et viktig håndverk i hevd, sier Tom Mjelde. Begge båtbyggerne er godt over 80 år, og må dermed være blant Norges eldste båtbyggere.

Dugnadsgjengen møtes hver onsdag. I tillegg til båtbyggerne er det 8-10 eldre herrer som driver med vedlikehold av båtsamlingen. På grunn av plassmangel i Bukta er deler av samlingen lagret på Tronstad. Der befinner også motorsamlingen seg – samt flere utstilte gjenstander.
– I båtsamlingen har vi motorsnekker, vadbåt og også en kombijolle, som ble bygget i stort antall på Engene i Sætre rundt 1959 – 60, forteller Knut.

Det sosiale er godt tatt vare på i dugnadsgjengen. Spøken og latteren sitter løst.

I båtsamlingen finner vi denne kombijolla fra båtbyggeriet Engene på Sætre. 70 mann jobbet med båtproduksjonen på Engene som foregikk på samlebånd. Det ble bygget over 4000 slike båter. Nå lever den videre som VG-jolla. Da plasten kom ble byggingen av trebåter lagt ned. Én av dem som jobbet ved båtbyggeriet på Engene er Knut Gransæther, som også bygget flere av båtmodellene i utstillingen. Foto: Sigbjørn Larsen/RHA.

Artikkelen er hentet fra RHA og publisert 14.07.22

Lokalhistorie i skolesekken

Bildet viser stolte elever (og lærere) fra 10. trinn ved Tofte ungdomsskole. Her fullføres laftekurset den 2/11-2021. Fra venstre rundt byggverket står: Magnus, Iben, Filip, Viktor, Lars, Alma, Liv og Leander. (Foto: Bjørn G. Heien)

Høsten 2019 oppfordret Landslaget for lokalhistorie (LLH) Historielaget til å delta i et prosjekt kalt «Lokalhistorie i skolesekken». Prosjektet skulle ha som mål å gjøre barn og unge bedre kjent med historie og tradisjon i nærområdet. LLH, Sparebankstiftelsen og Kulturrådet bidro økonomisk og det kunne søkes om inntil kr. 30.000,- til gjennomføring av godkjente prosjekt. Hurum historielags avdeling i Kvernhusdalen har siden høsten 2018 arbeidet med å gjenreise et hus som har stått i Knivsvikdalen, og som kan være fra ca. 1850.
Det var derfor naturlig å planlegge et prosjekt som bygde på erfaringene dugnadsgjengen har fra dette arbeidet. Vi foreslo derfor et prosjekt hvor en gruppe elever skulle lafte et lite hus (Hundehus ?). I samarbeid med Tofte ungdomsskole kom vi fram til en mulig gjennomføring. Vi søkte om støtte og fikk godkjent dette, under forutsetning at planen ble gjennomført.

Foto. Bjørn G. Heien

Langt om lenge, etter flere  korona-utsettelser, kom vi i gang tirsdag 26. oktober 2021 med byggingen. 6 ivrige elever har siden bygget det vesle huset som første bildet viser. I tillegg har 2 elever fotografert, filmet og intervjuet for å lage en dokumentasjon av prosjektet. Det ble antydet at Hurum historielag skal få en kopi av denne videoen.

Her høvles vannrenner i takbordene. (Foto: Tofte Ungdomsskole)

Vi har latt oss imponere over både elevenes og lærenes positive holdning og arbeidslyst. Fem veteraner fra Hurum historielag har etter beste evne veiledet skoleelevene fra Tofte ungdomsskole.

Rundt bygget fra venstre står Bjørn, Kristen, Per Otto, Arvid og Idar. (Foto: Lars Jensen)

Det gleder oss at vi har kunnet videreformidle deler av en urgammel bygge-tradisjon og vi takker elever og lærere for et særdeles hyggelig samarbeid.
Avdelingsleder ved Tofte ungdomsskole, Helèn  Fjellstad har i brev bekreftet at prosjektet er fullført etter planen og har blant annet skrevet «Prosjektet må defineres til å lykkes 100% på alle vis».