Historielaget fyller 75 år!

Historielaget runder 75 år og inviterer i den anledning alle til åpen dag på Tronstad gård og Kvernhusdalen den 20. mai fra kl 11:00 –15:00.

PROGRAM:
• Leder for historielaget Sigmund Stokke ønsker velkommen.
• Jens Petter Blichfeldt foredrar om historien til Tronstad gård. 
• Sangkoret Huldrimar kommer. 
• Salgsboder, servering av kaffe, mineralvann, vafler og kaker.

På museet vises en utstilling med bilder av samtlige ordførere i Hurum Kommune, samt kommunens gamle ordførerkjede. Det blir også en utstilling av historiske bilder om Anton B. Nilsen, som etablerte industrien på Tofte, samt bilder fra fabrikkene på Tofte og Sagene.

Kystsamlingen viser frem Filtvetsnekka, Knivsviksnekka, Berntsensnekka, Johansenssnekka og en Gavelbåt. De skal også auksjoneres bort én liten og to større kombijoller til høystbydende over kr. 2.000,-. Inntektene går til kystsamlingens aktiviteter.

I Kvernhusdalen demonstreres deling av steinblokker med «kiler og blekker», etter en gammel teknikk. Ivar Jørstad kommer og skal vise hvordan bjelker ble formet med øks i tidligere tider. I gårdssmia fyrer vi i essa, der det blir anledning til å følge prosessen med smiing. Det vil også bli demonstrert saging av materialer på den gamle gårdssaga.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen til en fin dag på Tronstad!

Lansering av Gårds- og slektshistorien

Endelig! Etter 17 års dugnadsarbeid foreligger bind 1 og 2. Vi inviterer alle til Hurum Bo- og omsorgssenter (se kart nederst) den 25. mars kl. 13:00 – der vi vil presentere de rykferske bøkene, rett i fra trykkeriet!

Arrangementet er åpent for alle – og det er gratis entré!

• Kl. 13:00 – 16:00 Velkommen 
• To korte foredrag om bøkenes innhold og litt tips om praktisk bruk av bøkene 
• Litt informasjon om hvordan man bestiller bøkene, pris, etc. 
• Kort presentasjon av redaksjonsgruppa, med hilsener og takketaler 
• Utlevering av bøker til de som har forhåndsbestilt/kjøpt
• Enkel servering og sosialt samvær

Utsnitt fra boken; her presenteres Sætre gård.
Redaksjonsgruppa bak «Hurum Gårds- og slektshistorie». Fra venstre bakerst: Svein Becken, Håvard Kilhavn, Erik Bjune. Foran fra venstre: Tale Marie Stokstad Eriksen og Torunn Haug.

Nå er den her!

Klikk på bildet for å gå rett til bestillings-skjemaet

• 1200 sider, rikt illustrert med bilder og kart
• Bokverk for alle med interesse for Hurums historie
• Opplysninger helt i fra middelalderen. Dekker over 50 000 personer
• Slektshistorie med krysshenvisninger
• Slektshistorie fram til i dag på alle gårder som fortsatt er i drift
• Eiendomshistorie til Hurums gårdsbruk og husmannsplasser
• Forklaringer på gårds- og stedsnavn
• Faglig oppdatert framstilling av Hurums historie
• Forhistorisk tid i Hurum og arkeologiske funn

Hu∂rimar

«Årbok for Hurum» har byttet navn og fått større format! Velkommen til presentasjon og salg av boken på Tofte Ungdomsskole onsdag 23. nov. kl 18:00.
Arrangementet er åpent for alle, er gratis og det blir servert kaffe og kringle. Det vil bli en presentasjon av årets bok, høytlesning og kunstforedrag. For medlemmer av historielaget er prisen kr. 250,-. Medlemsskap kan tegnes på stedet. Velkommen!

Norges eldste båtbyggere?

Knut Gransæther (89) fra dugnadsgjengen (t.v.) og båtbygger Tom Mjelde (87) med seilsnekka fra Filtvet
som nå bygges i Holmsbu. Foto: Sigbjørn Larsen/RHA

I Bukta i Holmsbu er to karer i ferd med å bygge en 20 fots seilsnekke etter tegning fra Filtvet Båtbyggeri. Her holder Hurum Historielags kystsamling til.
– Båtbyggeriet ble i sin tid opprettet etter initiativ av Hans Blichfeldt med det formål å samle maritim historie fra Hurum forteller Knut Gransæther, et av medlemmene i dugnadsgjengen.
– Vi leier hus her i Bukta, og har på dugnad satt opp et tilbygg for å kunne bygge og reparere småbåter. Siden vi har både en Holmsbupram og ei Knivsviksnekke i samlingen, bygges det nå en Filtvetbåt, opprinnelig konstruert av Torleif Larsen – som sammen med sin bror startet Filtvet Båtbyggeri i ca. 1890, og drev det til ca. 1950. Det var mange som bygde båter i Hurum, og brødrene Larsen var i toppklasse, og bygde blant andre også for Anker & Jensen i Vollen. De bygde prammer, seilbåter og motorbåter opp til 45 fot, forteller Gransæther.

Nå gjenoppstår en av Torleif Larsens båter i Bukta. Byggegjengen besto opprinnelig av Holger Svendberg, Stig Tulin og Tom Mjelde.
– Dessverre mistet vi Stig, som døde tidligere i år, og vi tapte dermed en ressursperson, sier Tom.

Tom Mjelde og Holger Svendberg fortsatte alene, og båten, som er klinkbygget, er nå ferdig bordet opp. Spanter er tilpasset og montert. Nå står skvettgangene for tur. Seilsnekka har antakelig vært en regattabåt, og den vil forhåpentligvis bli ferdig neste sommer.

Slik blir riggen på seilsnekka seende ut når den blir ferdig. Modell av Knut Gransæther. 
Foto: Sigbjørn Larsen/RHA

Unescos verdensarvliste

– Klinkbygging av båter har kommet på Unescos verdensarvliste, så vi bidrar til å holde et viktig håndverk i hevd, sier Tom Mjelde. Begge båtbyggerne er godt over 80 år, og må dermed være blant Norges eldste båtbyggere.

Dugnadsgjengen møtes hver onsdag. I tillegg til båtbyggerne er det 8-10 eldre herrer som driver med vedlikehold av båtsamlingen. På grunn av plassmangel i Bukta er deler av samlingen lagret på Tronstad. Der befinner også motorsamlingen seg – samt flere utstilte gjenstander.
– I båtsamlingen har vi motorsnekker, vadbåt og også en kombijolle, som ble bygget i stort antall på Engene i Sætre rundt 1959 – 60, forteller Knut.

Det sosiale er godt tatt vare på i dugnadsgjengen. Spøken og latteren sitter løst.

I båtsamlingen finner vi denne kombijolla fra båtbyggeriet Engene på Sætre. 70 mann jobbet med båtproduksjonen på Engene som foregikk på samlebånd. Det ble bygget over 4000 slike båter. Nå lever den videre som VG-jolla. Da plasten kom ble byggingen av trebåter lagt ned. Én av dem som jobbet ved båtbyggeriet på Engene er Knut Gransæther, som også bygget flere av båtmodellene i utstillingen. Foto: Sigbjørn Larsen/RHA.

Artikkelen er hentet fra RHA og publisert 14.07.22