Foredrag ved Hurum Rotary

Hurum Rotary arrangerer, mandag 8. april 2024 kl 19.00 – på Sætre innbyggertorg, et foredrag av Benthe Løvaas, (leder Holmsbu Kunstmuseums venner) og Morten Opsahl (styreleder Stiftelsen Holmsbu Kunstmuseum og Henrik Sørensens samlinger) om maleren Henrik Sørensen og kunstnerkretsen rundt ham.

Henrik Sørensen. Fondveggen i Oslo Rådhus. (Foto Morten Opsahl)

Holmsbu er blant annet kjent for Holmsbu Kunstmuseum, Henrik Sørensens samlinger. Museet ligger i Jahrskogen ovenfor Støa. Her malte Henrik Sørensen hver sommer fra 1911 til han døde i 1962. Det var en stor krets av kunstnere som samlet seg om ham i Støa gjennom 50 år. Der holdt de sammen for å lære av hverandre, men sosialt samvær var også viktig. Mange av disse kunstnerne er blant de mest sentrale fra første halvdel av 1900-tallet. I tillegg til en rekke malerier som finnes i Nasjonalmuseet, andre museer og private samlinger, har de utført store utsmykningsarbeider i sentrale bygninger overhele landet, men også utenfor Norges grenser. Eksempler er Rådhuset i Oslo, Oslo Lysverker (nå Hotell Sommero), Telegrafbygningen i Oslo, Deichmanske bibliotek, Vestre gravlund nye kapell, Grand Cafe (Karl Johans gate) og Folkets Hus (Youngstorget). Sikkerhetsrådets sal i FN-bygningen i New York, FN-bygningen i Genéve (tidl. Folkeforbundets palass), Sjømannskirken i San Pedro utenfor Los Angeles og Linköpings Domkirke er eksempler på utsmykningsoppdrag i utlandet.

Velkommen mandag 8. april kl 19.00 – på Sætre innbyggertorg!

Nye «Hu∂rimar» er kommet!

Onsdag 22.11.23 braker det løs! På Tofte Ungdomsskole blir det årboklansering kl 18:00. Arrangementet er åpent for alle. Det blir foredrag med Sidsel Levin om forfølgelsen av norske jøder under andre verdenskrig, snublesteiner – og skjebnen til de norske jødene som bodde på Sætre og Tofte. Redaktør Bjørn-Erik Eriksen forteller om årets «Hu∂rimar» og det vil bli opplest et utdrag i fra boka.

Det blir anledning til å kjøpe «Huðrimar» til medlemspris kr. 250,-. Vi har og eldre årbøker som kan kjøpes for kr 100.- pr bok – eller hva med bokpakke bestående av 6 valgfrie tidligere årganger for kr 400,-. Overskuddet går til historielagets øvrige virksomhet og vi byr på gratis kaffe og noe å spise. Salg av lodder. Velkommen!

Pilegrimsvandring og friluftsgudstjeneste

Søndag 20. august blir det pilegrimsvandring med påfølgende friluftsgudstjeneste kl.12:00 ved Stikkvannshytta, i marka på Hurumlandet.

Førstkommende søndag arrangeres den årlige friluftsgudstjenesten ved Stikkvannshytta. Dagen starter med en liten pilegrimsvandring fra bommen innenfor Grønsand gård. 

Guidet vandring
Hurum historielag blir med og forteller underveis om gamle boplasser og historiske steder langs ruten. Enkle kår og fattigdom preget mange folks liv i gamle dager. Norske soldater lå i 1716 klare langs Oldtidsveien for å stoppe svenskekongen Karl XII, men det kom heldigvis ikke til trefninger. Skilt med informasjon om historiske fakta langs Oldtidsveien er også satt opp på aktuelle steder. I tillegg til gammel historie gis det tid til å tenke litt på for hva det vil si å være en pilegrim. Det gir en fin overgang til friluftsgudstjenesten ved Stikkvannshytta.
Gudstjenesten feires vanligvis utendørs, men inne på hytta hvis regnet kommer. Menighetsrådet serverer god kirkekaffe og deilig bakst etter gudstjenesten. 

Praktisk informasjon
Vandringen går fra bommen innenfor Grønsand gård, øverst på Storsand, kl.10:00. Her er det mulighet for parkering. Stien går i ulendt terreng og kan være krevende for noen. Turen opp tar omtrent én og en halv time. Det er også mulig å ankomme via andre veier til Stikkvannshytta, for eksempel fra Sætre ungdomsskole eller fra Slingrebekk barnehage. Derfra er det bare å følge skogsveien oppover og sørover til Stikkvannshytta. På skogsveien kan en også sykle eller trille barnevogn. For bevegelseshemmede og eldre: trenger du biltransport til og/eller fra Stikkvann, ta kontakt med Kristin Wold (97797576) eller sokneprest Ragnar Elverhøi.

Sommeraktivitet på BygdesamlingenSommerprogram

Lørdag 17. juni fra kl.12.00 – 16.00 er det åpen dag på Bygdesamlingen.

Gratis omvisning på museet. Salg av kaffe og vafler, årbøker og gårds- og slektshistorie for Hurum. I Kvernhusdalen like ved kan man betrakte et laftet hus fra 1840, samt ei gammel smie. På den gamle saga blir det demonstrert hvordan planker ble sagd før.

Lørdag 22. juli fra kl.12.00 – 16.00 er det igjen en åpen dag på Bygdesamlingen. Gratis omvisning på museet. Salg av kaffe og vafler, årbøker og gårds- og slektshistorie for Hurum.

I Kvernhusdalen like ved kan dere få se et laftet hus fra 1840 og på den gamle saga vil det bli demonstrert hvordan planker ble sagd før.I den gamle smia vil smeden demonstrere smiekunsten for dere.

Orville Nordnes verdivurderer gamle gjenstander. (Foto: RHA)

Lørdag 26. august fra kl.12.00 – 16.00 er siste åpen-dag på Bygdesamlingen i år. Gratis omvisning på museet. Ta med eldre gjenstander for å få disse alders- og verdivurdert gratis av Orville Nordnes. Salg av kaffe og vafler, årbøker og gårds- og slektshistorie for Hurum. 

I Kvernhusdalen like ved kan dere få se et laftet hus fra 1840 og ei gammel smie. På den gamle saga blir det demonstrert hvordan planker ble sagd før.

Sommeraktivitet på Kystsamlingen i Holmsbu.

St. Hanskvelden fredag 23. juni på slippen i Holmsbu fra kl.18.00 til 21.00
Lokalet til Kystsamlingen holder åpent St. Hans kvelden. Holmsbu Mannskor og Fjordbandet kommer. Her kan det bli muligheter for grilling. Ta gjerne også med stol og selvsagt er det gratis adgang. Besøkende bes benytte parkeringen ved kirken – eller på torget, da det ikke er anledning til å parkere i Buktegata.

Kystsamlingens lokaler i Holmsbu (Foto: B. Heien)

Lørdagene den 8., 15., 22. og – 29. juli er Kystsamlingen i Holmsbu åpen fra kl. 12.00 til 15.00.
Gratis adgang og åpent for alle. Det vises frem gjenstander knyttet til kysten, fiske, gamle båtmotorer og båter. Besøkende bes benytte parkeringen ved kirken – eller på torget, da det ikke er anledning til å parkere i Buktegata.

Historielaget som 75-åring ble feiret

Det ble utnevnt 9 æresmedlemmer under jubileumsfesten. Fra venstre: Bjørn Gunnar Heien, Hans Mow Blichfeldt, Egil Sverre Hansen,  Arne Ingar Antonsen, Torunn Petrea Haug, Håvard Parathan Kilhavn, Erik Johan Bjune, Tale Marie Stokstad Eriksen og Svein Becken (Foto: Edgar Dehli).

Da Hurum Historielag ble stiftet i 1948 – altså for 75 år siden – falt disse ordene på Varden forsamlingshus: «Ja, karer – det er lett å starte en forening, men det er ikke alltid så lett å holde den i gang». Den bekymringen er gjort til skamme. Det var en oppegående og særdeles aktiv forening som feiret 75 år den 20. mai, skrev Røyken og Hurums Avis.

Jens Petter Blichfeldt, som bor på – og eier Tronstad gård, holdt et foredrag om storgårdens historie.
(Foto: Edgar Dehli)

Dagen startet med knallvær og jubileumsutstilling på Tronstad gård og i Kvernhusdalen like ved. Publikum og gjester hadde møtt opp i hopetall og et grovt anslag tilsa i overkant av 400 besøkende, noe som må være bortimot rekord.

Vår «egen» stortingsrepresentant; Else Marie Rødby (Sp) kastet glans over 75-åringen og kom med noen rosende ord om Historielaget. (Foto: Edgar Dehli)

Else Marie Rødby sa i sitt hyllnings-innlegg: «Dere samler verdifulle gjenstander og tar vare på dem, gjenreiser gamle bygg med en spesiell og verdifull historie samt arrangerer åpne dager for oss alle, slik at vi får se samlingene av gjenstander og installasjoner. Alt dette gjør dere gratis, noe som er utrolig verdifullt i seg selv. Spesielt er jeg glad for at dere har stått på for stedsnavnet Hurum og Hurumlandet i det siste. Etter kommunesammenslåingen sto plutselig ikke det veletablerte og viktige stedsnavnet Hurum igjen noe sted, kanskje med unntak av Hurum Kirke». Storbonden sjøl; Jens Petter Blichfeldt, holdt deretter et foredrag om historien til Tronstad gård.

Inne på museet ble det vist en utsiling med bilder av samtlige ordførere I Hurum kommune, og det gamle ordførerkjede til Hurum. Det var også en fotoutstilling med historiske bilder om Anton B. Nilsen som etablerte industri på Tofte.

Kystsamlingen viste fram Filtvetsnekka, Knivsviksnekka og Berntsensnekka samt Johansensnekka. I Kvernhusdalen ble det demonstrert deling av steinblokker med kiler og blekker som er en gammel teknikk. Den gamle gårdssaga ble også startet opp. I smia var det også anledning til å følge med på hvordan dette gikk for seg. Ivar Jørstad demonstrerte også hvordan bjelker tidligere ble formet med øks.

Festmiddag

Den store jubileumsdagen ble rundet av på Badehotellet i Holmsbu med en festmiddag for inviterte, aktive medlemmer og prominente gjester. Her var det dekket til 50 personer og menyen besto av blant annet Estragonstekt kalv med sesongens grønnsaker og Anna potet. Kveldens underholdning sto sangeren Berit Meland for, og hun avsluttet en minikonsert med et historisk prosjekt hun har frontet tidligere, nemlig «Hurumsangen».

Initiativet til å danne Hurum historielag ble i sin tid tatt av et arbeidsutvalg med den målsetting å få skrevet en moderne bygdebok for Hurum. Under et møte på Folkets Hus på Tofte 13. februar 1948, der over hundre personer møtte opp, ble Hurum Historielag dannet på forsamlingshuset Varden på Kana den 5. mai 1948. Historielagets første leder var Erling Brudal, med Reidar Wittussen som varaformann. Arbeidet med dette bokverket har pågått i 17 år, og de første 2 bindene av i alt 3 ble utgitt i år. Det siste bindet er også beregnet å skulle utkomme i 2023, slik at charteret for Historielagets hovedmålsetting langt på vei nå er oppnådd. Det skulle følgelig vanke en påskjønnelse til samtlige i redaksjonsgruppen for Gårds- og slektshistorien. De øvrige æresmedlemmene ble tildelt bevis for sitt aktive arbeid i historielaget i mange, mange år.

Utnevnelse av æresmedlemmer

Historielagets leder Sigmund Stokke og kveldens toastmaster Arne Hjorth. (Foto: Edgar Dehli)

– Nå skal vi gjøre noe vi aldri har gjort før, sa Sigmund Stokke, lederer av historielaget. Vi skal utnevne flere av historielagets medlemmer til æresmedlemmer. Etter blomsterseremonien og overrekkelse av æresbevis, tok toastmaster Arne Hjorth ordet og fortalte lederen at han ennå ikke kvalifiserte til æresmedlem, men overrakte en blomst likevel. Dette til stor latter fra en munter forsamling. Ti flasker med eplemost i fra Eplegården, med historielagets jubileumsetikett, ble trukket ut til heldige vinnere. Flaskene kan kanskje ble et verdifullt samleobjekt i fremtiden?