Markering og nedleggelse av «Snublestener»

En «Snublesten» er en slags brosten i messing på 10 x 10 x 10 cm – som legges ned i bakken på steder der det bodde jøder før deportasjonen.

Eksempel på en slik "Snublesten".

Eksempel på en slik «Snublesten».

Gjennom et samarbeid mellom Det jødiske museum i Oslo, Hurum historielag, Ungdomsskolen, Hurum kommune, Tofte Vel og Kirken, vil det bli arrangert nedleggelse av «snublesten» på Tofte og Sætre. Nedleggelsen vil finne sted 12. juni – og vil bli foretatt av kunstneren Gunter Demig personlig. Pårørende etter de aktuelle familier; Mollet og Rasumney på Sætre er invitert. Liv London, Sætre/Oslo DMT vil være til stede. Det samme vil Samuel Steinman, som selv overlevde oppholdet under Auschwitz.

Tofte- og Grytnes ungdomsskole vil være representert med 8. og 9. klassetrinn. Under markeringen vil det bli fremført et dikt av elevene og av Jan Gustavsen. Fiolinist Bjørg Ødegård vil spille den sang som ble spilt på Donau på vei ut Oslofjorden «Månestråle» og det hele vil bli avsluttet med en bønn for de døde på hebraisk.

Opplegget finner sted på Tofte kl. 10.30 – 11.15 utfor Cafe Lasse – og på Sætre ved bankbygget kl. 11.45 – 12.30. Hurum historielags representant: Jan Richardt vil besøke ungdomsskolene i forkant, med et fordrag om krigen på Hurum og historien om de syv jødene som bodde her og deres skjebne. Tanken er, at eleverne på 9. Trinn fremover skal ha ansvaret for de aktuelle stein. Ta vare på dem, pusse dem og holde historien levende gir kommende generasjoner.

Hurum historielags medlemmer oppfordres til å møte opp på markeringene.