Medlemskontingent 2016

GirobildeEtter oppfordring avgjorde Årsmøte 2015 at kontingenten for ektepar/samboende skulle endres til kr. 200,- pr. person fra i år. Grunnen var at vi ikke lenger skulle diskriminere enslige, slik at alle nå betaler likt. Med dette frafaller den tidligere ektefelle/samboer- rabatt. Vi håper at ektepar/samboende derfor vil fortsette å støtte oss med kr. 200,- fra hver i solidaritetens tegn!

Kontingenten er fra 2016 endret til kr. 200,- pr. person, og kan innbetales til konto: 1594.07.61732 – Hurum Historielag v/Aslaug Nora Ask, Tempelvn.41, 3475 Sætre. Merk betalingen med «Medlemskontingent 2016».
Skulle du ønske å få tilsendt en utfylt giro så send oss en SMS
– eller ring tlf: 992 54 258.