Reisereferat fra tur til Bilbao, Andorra og Provence 2016

Akvadukten ved Pont de Gard, bygget for ca 2000 år siden (Foto: K. Gransæther)

Akvadukten ved Pont de Gard, bygget for ca 2000 år siden (Foto: K. Gransæther)

Les reiseskildringen fra årets tur med Hurum historielag til Bilbao, Andorra og Provence!