Rødtangen tåkeklokke

Rødtangen Klokketårns Venner har produsert en video: «Olea forteller om Rødtangen tåkeklokke». Videoen og litt utfyllende informasjon er publisert i en artikkel på www.rødtangen.no