Sommerens aktiviteter 2018

Bygdesamlingen på Tronstad.
Det blir åpne dager lørdag 30. juni og lørdag 25. august. Åpningstid kl 12.00-16.00.

Historielaget på Tronstad kan vise frem over 2000 gjenstander i låvebygningen. En unik samling fra dagligliv, arbeid og skole som forteller om livet i Hurum gjennom tidene.
Salg av vafler og kaffe.
Det er også anledning til å besøke smia, gårdssaga og snekkerverkstedet.
Salg av bøker, medlemskap og lodd.
Gratis inngang.
30.juni er også Hurum Kirke på Klokkarstua åpen for omvisning fra kl.11.00 – 15.00.

Kystsamlingen på Holmsbu.
Slippen skal være åpent hver lørdag fra 30. juni t.o.m.11.august fra
kl.11.00 – 15.00.
Historielagets kystsamling har samlet – og kan vise frem ulike gjenstander knyttet til kysten og sjøen. I samlingen finner vi gamle båtmotorer av forskjellige typer, montert på egen rampe. Vi kan vise frem en pram bygget på Filtvet Båtbyggeri, en Snipe seilbåt, 2 eldre motorsnekker, en seilsnekke bygget i Bogen på Verket i 1933, en eldre Holmsbu pram samt en Oselver robåt. Noen av båtene ligger på vannet og kan disponeres av medlemmer, etter avtale.
Salg av årbøker, medlemskap og lodd.
Det er ikke anledning å kjøre bil ned Bugtegata for besøk – så vi anbefaler å parkere ved kirken eller på Holmsbu torg.

Industrihistorie på Tofte og Sagene.
Utstilling på Toftedagen lørdag 7. juli fra kl.11.00 til 13.00.
Utstillingen står i 3. etasje i verkstedhallen på fabrikkområdet til Statkraft Tofte.

Utstillingen vil også være åpen lørdag 14. og søndag 15. juli fra kl.11.00 til 15.00.
Gjennom bilder, malerier, film, dokumenter og gjenstander fortelles historien om Tofte, fra den første gårdsbebyggelsen til dagens tettsted. Industrihistorien til cellulose- og papirfabrikkene på Tofte og Sagene er grundig dokumentert. Her fortelles også om sagbruk, isdrift og marmorsliperi, klassesamfunn, foreningsliv og fagbevegelse, arbeiderboliger og øvrig bebyggelse på stedet.
Salg av årbøker og medlemskap.

Trebåtfestivalen på Sætre.
Denne går av stabelen nå mellom 1. – 3. juni.
Kystsamlingen kommer til å stille ut noen av sine lokale båter.
Salg av årbøker, medlemskap og lodd.

Tofte dagen.
Lørdag 7. juli vil det bli vist frem eldre gjenstander fra Bygdesamlingen.
Salg av årbøker, medlemskap og lodder.

Sætre dagen.
Lørdag 18. august vil det bli utstilling av båter fra Kystsamlingen.
Salg av årbøker, medlemskap og lodder.