Fra Hurum til Yanuv

I forbindelse med åpningen av et museum i Israel til minne om flytragedien i Hurum i 1949, der 34 barn og flybesetning omkom, sendte Jan Richardt på vegne av Hurum historielag muséet to oppbevarte gjenstander fra det forulykkede flyet. Delene som ble sendt til Israel var en bit av en aluminiumsplate og en liten rustfri strekkfisk, som var oppbevart ved Bygdesamlingen på Tronstad.

Museet er etablert i Isaac Allal’s hus, som ligger i Yanuv (en «moshav» – en kollektiv bondegårds-landsby) på Sharonsletta i det sentrale Israel. Landsbyen ble grunnlagt i 1950 av jødiske immigranter fra Tunisia. Deler av denne landsbyen ble opprinnelig reist med norske midler, som en sympatigest fra Den norske regjering etter Hurum-katastrofen. Eneste overlevende etter ulykken, Isaac Allal, bodde i huset – som nå er blitt et museum og minnesmerke over tragedien. Museet har laget en reportage-video som viser den høytidelige avdukningen av disse symbolgjenstandene, sendt fra Hurum historielag.