Jul og nyttårs hilsen.

Hurum Historielag takker alle som aktivt har vært med å jobbet for historielaget, og alle dere som har støttet oss med medlemskap og
gaver i 2018. 
Hurum Historielag ønsker dere en riktig fredfylt og god jul
og et riktig godt nytt år.
Julehilsen fra styret i Hurum Historielag.