Farvelbakken

Foredragsholder; Håvard Kilhavn

Lørdag 17/7-2021 .kl 12:00 er det åpen dag på Hurum historielags bygdesamling på Trondstad gård bygdesamling. Kl 12:30 kommer Håvard Kilhavn til å holde et foredrag om Hurums gamle rettersted; Farvelbakken, og hva som foregikk der i gamle dager. Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!