Bedehuskulturen

En av hovedartiklene i Årbok for Hurum 2021 handler om bedehuskulturen i Hurum, skrevet av Johnny Gimmestad. Søndag 14. november møter han Harald Stanghelle og Levi Henriksen hos Bokhandleren på Tofte. Velkommen!