Lokalhistorie i skolesekken

Bildet viser stolte elever (og lærere) fra 10. trinn ved Tofte ungdomsskole. Her fullføres laftekurset den 2/11-2021. Fra venstre rundt byggverket står: Magnus, Iben, Filip, Viktor, Lars, Alma, Liv og Leander. (Foto: Bjørn G. Heien)

Høsten 2019 oppfordret Landslaget for lokalhistorie (LLH) Historielaget til å delta i et prosjekt kalt «Lokalhistorie i skolesekken». Prosjektet skulle ha som mål å gjøre barn og unge bedre kjent med historie og tradisjon i nærområdet. LLH, Sparebankstiftelsen og Kulturrådet bidro økonomisk og det kunne søkes om inntil kr. 30.000,- til gjennomføring av godkjente prosjekt. Hurum historielags avdeling i Kvernhusdalen har siden høsten 2018 arbeidet med å gjenreise et hus som har stått i Knivsvikdalen, og som kan være fra ca. 1850.
Det var derfor naturlig å planlegge et prosjekt som bygde på erfaringene dugnadsgjengen har fra dette arbeidet. Vi foreslo derfor et prosjekt hvor en gruppe elever skulle lafte et lite hus (Hundehus ?). I samarbeid med Tofte ungdomsskole kom vi fram til en mulig gjennomføring. Vi søkte om støtte og fikk godkjent dette, under forutsetning at planen ble gjennomført.

Foto. Bjørn G. Heien

Langt om lenge, etter flere  korona-utsettelser, kom vi i gang tirsdag 26. oktober 2021 med byggingen. 6 ivrige elever har siden bygget det vesle huset som første bildet viser. I tillegg har 2 elever fotografert, filmet og intervjuet for å lage en dokumentasjon av prosjektet. Det ble antydet at Hurum historielag skal få en kopi av denne videoen.

Her høvles vannrenner i takbordene. (Foto: Tofte Ungdomsskole)

Vi har latt oss imponere over både elevenes og lærenes positive holdning og arbeidslyst. Fem veteraner fra Hurum historielag har etter beste evne veiledet skoleelevene fra Tofte ungdomsskole.

Rundt bygget fra venstre står Bjørn, Kristen, Per Otto, Arvid og Idar. (Foto: Lars Jensen)

Det gleder oss at vi har kunnet videreformidle deler av en urgammel bygge-tradisjon og vi takker elever og lærere for et særdeles hyggelig samarbeid.
Avdelingsleder ved Tofte ungdomsskole, Helèn  Fjellstad har i brev bekreftet at prosjektet er fullført etter planen og har blant annet skrevet «Prosjektet må defineres til å lykkes 100% på alle vis».