Til alle våre venner

Styret i Hurum historielag vil takke alle våre medlemmer og følgere for det fantastiske jubileums-året 2023. Vi ønsker dere alle en fredelig jul og et godt nytt år!