Historiske fotografier

Fotodokumentasjon er viktig for å bevare historien og føre den videre. Historielaget begynte å samle bilder i 1979 og har videreført arbeidet inn i dataalderen.

 

HURUM LOKALHISTORISKE ARKIV
Hurum Historielag startet med innsamling og registrering av gamle fotografier allerede i 1979. Aktiviteten var beskjeden, men ble like fullt starten på det som i dag heter Hurum Lokalhistoriske Arkiv og er en del av Hurum folkebibliotek på Tofte. Historielagets første innsamlede bilder er inkludert i samlingen. I 1985 overtok Hurum kommune ansvaret, og siden 1989 har arkivet stått for registrering og arkivering av bildene. Historielaget har hele tiden vært samarbeidspartner og støttespiller. Laget har bidratt til å arrangere flere utstillinger, som under kommunens kulturhelg i 2004 og ved 100-årsjubileet til Rødtangen Kvinneforening og bedehuset på Rødtangen i 2008. Historielaget har også støttet arbeidet økonomisk. Laget har på sin side stor nytte av den innholdsrike og velordnede samlingen til illustrasjoner i Årbok for Hurum, Hudrimar og andre publikasjoner.

FOTOGRUPPEN
Historielagets fotogruppe ble opprettet i 2006. Året før hadde Hurum Lokalhistoriske Arkiv ytret ønske om å digitalisere de historiske fotografiene for å legge dem ut på internett, slik at allmennheten kunne få lettere tilgang til bildene. Dette var også historielaget interessert i. Laget gikk med i virksomheten ved å stille kostnadsfri arbeidskraft til å skanne bildene, mens biblioteket skaffet teknisk utstyr og kompetanse. Opplæringen og arbeidet kom i gang i mars 2006.

Hurum Kommune vedtok 01.01.2015 å legge ned Lokalhistorisk arkiv, noe som betyr at samarbeidet med historielaget om videre digitalisering av kommunens og historielagets fotosamling opphørte. Imidlertid ligger nå tusenvis av historiske fotografier tilgjengelig ute på Internett for alle. Bildene er nå samlet, sammen med andre historiske billedbaser fra vår nye kommune, i Askerbibliotekenes nettside.

DIGITALGRUPPEN
Hurum historielag opprettet 21. januar 2021 «Digitalgruppen», som har til oppgave å fullføre- samt videreføre det enorme arbeidet som Historielaget og Lokalhistorisk arkiv i sin tid utførte. Digitalgruppen tar også mål av seg og digitalisere gamle filmer og lydopptak – og få gjort disse tilgjengelige og søkbare gjennom Askerbibliotekene. Disse blir arkivert og søkbare i samme databasen som de gamle bildene.

BRUKSRETTIGHETER
Om bruksrettigheter til materiellet i databasen, uttaler Askerbibliotekene følgende: «Vi følger de retningslinjene som andre fotosamlinger bruker. Lokale aktører (for eksempel bruk i Årbøker, Budstikka, SoMe) betaler ikke arkivavgift, men må ved publisering oppgi evt. fotograf + Asker biblioteks bildesamling. Ved kommersiell bruk fakturerer kommunen for arkivavgift + evt. godtgjørelse til fotograf (der dette er naturlig). Angående billedreferanse/kreditering skal Asker biblioteks bildesamling oppgis».