Publikasjoner

Historielaget utgir boken «Årbok for Hurum». Den formidler informasjon og kunnskap – og bidrar til å bringe historien videre.

 Årbok for Hurum 2020

Ingen som opplevde 17. mai 1945 kunne noen sinne glemme det. Fem års undertrykkelse var over og gleden over friheten kunne slippes løs. I år er det 75 år siden frigjøringen, og forsiden på årets bok viser 17. mai-toget på Verket 1945.

På Tofte kunne frigitte russiske krigsfanger feire friheten sammen med lokalbefolkningen – men skulle det vare for dem?

Vi benytter koronapandemien til å se på hvordan tidenes verste pest artet seg i Hurum: svartedauen. De mer hverdagslige fortellingene har også plass mellom disse permene. Hvordan var livet for en husmann i Hurum på 1700-tallet? Eller somrene i selvbygget hytte på idylliske Rødtangen?

Du får et eksklusivt gløtt inn i landets mest skjulte kunstverk, dekorasjonen i bårerommet ved Holmsbu kirke. Kunstnernes siste gave til Holmsbu, “Livets tre” – i de dødes rom.

Årbok for Hurum kan hjelpe deg å se på dine egne omgivelser med et nytt blikk. 

Simonetta Rosati har bidratt til utsmykning i bårerommet ved Holmsbu kirke. Les hvordan hun og hennes familie flyktet fra det fascistiske Italia under krigen. (Foto: Pål A. Berg)

Arbeidet med Hurum historielags årbøker foregår på dugnad, og overskuddet går til historielagets virksomhet. Ordinær utsalgspris er kr 300. Historielagets medlemmer får kjøpt boken for kr. 250,- ved å henvende seg til vår salgsansvarlig
Aslaug Nora Ask på tlf.: 992 54 258. E-post:
arvid-nora@hotmail.com

Innholdet i bøkene skal ikke være avhengig av redaksjonen alene. Ta kontakt med oss hvis du har en historie eller et tema vil dele med andre. Du trenger ikke være profesjonell for å skrive, så å si alle som bidrar er amatører, og vi hjelper gjerne med teksten. Vi setter også pris på idéer til artikler og tips om kilder vi kan bruke.

Kontakt: Redaktør Frank Tangen tlf. 405 95 546 .
E-post: tangenfrank@gmail.com

 

SALGSINFORMASJON
Årboken selges følgende steder:

Sætre: Sætre Blomsterflora, Innbyggertorget og Sjøstjerna
Tofte: Coop Bygg-mix, Bokhandleren på Tofte og Innbyggertorget
Filtvet: Joker Dagligvare, 
Klokkarstua: Klokkeren Landhandel & spiseri, YX Klokkarstua og KIWI 

Holmsbu: Holmsbu Handel.

Eldre årganger selges nå til alle for kr. 100,- pr bok, eller en bokpakke på 6 fritt valgte utgaver for bare kr.400,-. Ta kontakt med salgsansvarlig.
Vi gjør oppmerksom på at årbøkene for 1996,1997 dessverre har vært utsolgt i mange år, og finnes bare antikvarisk.

KAPITLER OG INNHOLD:

2019

• Ole Furua Rødby: Prest og ordfører i maktkamp
• Frank Tangen: Lyseblå, med et snev av rosa
• Helge Wulff-Engh: Kommunegrensene faller
• Frank Tangen: Den første huring – og den aller siste?
• Helge Wulff-Engh: Håøya – vår store naboøy
• Cecilia Wahl: Kunstnerkoloniens far
• Anne-Cath Vestly: Anne-Cath Vestlys reise til Holmsbu
• Helge Wulff-Engh: Et dikt om døden
• Åge Follestad: Historien om Filtvet kirke
• Arne Antonsen: En artig firetakter

2018

• Hans Blichfeldt: Langt ute på Hurumlandet
• Helge Wulff-Engh: Oppdrag i Eltornskogen
• Håvard Kilhavn: Sagene
• Sonja Øvretveit: Barneår i Støa
• Helge Wulff-Engh: Kinnartangen og Nesset
• Jenny Stokke: Hovenga engang og Hovenga nå
• Arne Antonsen: Bygdesamlingen på Tronstad
• Sverre Kristensen: Dynamittfabrikken i 1870-årene
• Anne og Christian Størmer: Flyskolen
• Erlend Skaare: 100 år på Holtnes
• Bildene forteller

2017

• Jenny Stokke: Liv og lære ved Langbråten skole
• Olav Grimstad: Kunstnerånd
• Jan Richardt: Bedriftsavisen SPINAS nytt
• Johnny Andersen: Barndomsminner
• Jan Richardt: To tunneler
• Håvard Kilhavn: Bergkunst på Arnestøløkka
• Helge Wulff-Engh: Sett Hurum på kartet
• Christian Størmer: Treroms med svalgangsplan
• Jenny Stokke: Åsheim het det den gangen
• Helge Wulff-Engh: Eikestokk til besvær
• Jan Richardt: Svarteboka
• Fra bygdesamlingen: Forelegg
• Gruppen for gårds- og slektshistorie: Bryllup i 1407
• Helge Wulff-Engh: Det spøker i Gopledalen
• Håvard Kilhavn: «Dukkekoppen» på Filtvet
• Bildene forteller

• Håvard Kilhavn: Søk etter middelalderkirke på Tronstad
• Tove Gransæther: Mens jernet er varmt
• Knut Gransæther: Filtvedt båtbyggeri
• John Arntsen: Telefoniens inntreden i Hurum
• H. Wulff-Engh/J. Richardt: Nitten groper i skogen
• Christian Størmer: Molybdengruvene
• Johnny Andersen: Sommervikar i Oslofjorden
• B.G. Heien/K. Gransæther: Gjenstander fra Kystsamlingen
• H. Wulff-Engh/J. Richardt: Sætre i endring
• A. Antonsen/E. Hansen: Gjenstander fra Bygdesamlingen
• Jan Richardt: Hurum Jeger og Fiskerforening
• Bildene forteller

image

2015

• Erlend Skaare: Barndom på Storsand
• Christian Størmer: Lørjetur på Drammensfjorden
• Håvard Kilhavn: Funn fra Vikingtida på Rød vestre i Hurum
• Bjørn Halvorsen: Dans på Knotten
• Helge Wulff-Engh: Da krigen kom inn gjennom veggen
• Gun Elisabeth Melbye: Den kronglete veien til Holmsbu
• Cecilia Wahl: Anna Kvapilova
• Gjenstander fra bygdesamlingen på Tronstad
• Jan Richardt: Midtskauveien
• Jan Richardt: Historier fra Midtskauveien
• Bildene forteller: Fotografier fra gamle dager
• Håvard Kilhavn: Vitnebrev om grensa mellom Grønsand og Sætre søndre

2014

Årbok_omslag.indd
 • Knut Gransæther: Knut Peder Guldbrandsen, båtbyggeren på Storsand
 • Randi Synnøve Kilhavn: Oppvekst på Tofte under krigen
 • Helge Wulff-Engh: Den første motoriserte doktoren på Hurum
 • Gun Elisabeth Melbye: Generasjoner på Berg
 • Helge Wulff-Engh: Fra Eidsvoll til Hurum
 • Jan Richardt: Fiskestien fra Svendsrud til Sandungsetra
 • Ørnulf Aaberg Hellum: Svelvik befæstninger
 • Solveig Larsen: Fisken fra Holmsbu
 • Gjenstander fra bygdesamlingen på Tronstad
 • Jan Richardt: Et spennende liv i Milorg
 • Bildene forteller
 • Jan Messel: Sandjaktene på Verket

2013

• Jan Richardt: Vognveien
• Håvard Kilhavn: På gjengrodde stier i Sundbyskauen – Del II
• Ole F. Rødby: En reise i et tidsbilde
• Jan Richardt: Hva hendte med skipssjefen på ”Blücher”?
• Magne Lein: Arbeidet for Roosevelt-familien
• Håvard Kilhavn: Skålvekter og vektlodd fra vikingetida i Hurum
• Bildene forteller
• Petter Normann Pettersen: Tofte og Filtvet pensjonistforening
• Erlend Skaare: Fra Ekegården til Losen
• Helge Wulff-Engh: 25 år siden flyplassvedtaket

2012

image
 • Jan Richardt: Til England i åpen båt
 • Bjørn Glenne: Vingården på Filtvet
 • Eline Bakke: Brødrene Bakke og skieventyret i USA
 • Sverre Frich Sen.: Mitt liv på jorden
 • Jan Richardt: Fjordbåtene som traffikerte Vestfjorden
 • Jul i Kana
 • Konrad Mehus: Schimmelmanns Glassverk
 • Helge Wulff Engh: Hurum Røde Kors 100 år i bygdas tjeneste
 • Helge Wulff Engh: Orografen – et lite kjent befestningsanlegg
 • Eva Bache-Mathiesen: Bryggehuset på Filtvet
 • Knut Gransæther: Båtbyggerverktøy fra Hurum Historielags samlinger
 • Kari Ronge: Holmsbu Klubb og Bibliotek
 • Svein Dahl: Slik jeg husker de første etterkrigsår
 • Jan Richard: Utsetting av kanadagjess i Hurum
 • Skolebilder fra gamle dager
 • Holmsbu og Verket 1948

2011

 • Håvard Kilhavn: En nyoppdaget steinalderboplass ved Ranvik
 • Bjørn Glenne: Holmsbukolonien 100 år
 • Cecilia Wahl: Støa
 • Jan Richardt: Aksjoner mot tankanlegg i Hurum og Røyken
 • Geir Stave: Steinerskolen i Hurum 25 år
 • Ivar Svare: Haneborg og etterslekt på Sætre
 • Marianne Arctander: Hurum pinsemenighet «Klippen»
 • Jan Richardt: «Kranmannen» Wilhelm
 • Petter Norman Pettersen: Hurum i ei brytningstid
 • Georg Omsted: Gjenstander fra Hurum Historielags samlinger
 • Bjørn Glenne: Tipp-tipp-tipp oldefar Lippert
 • Jan Richardt: Veien til Engenesetra
 • Carl Aas og Nils Johan Rønniksen: Jordskredet i Knivsvik i 1889 og flodbølgen på Knatvold 1966
 • Håvard Kilhavn: På gjengrodde stier i Sundbyskogen

2010

image
 • Einar Østmo: Dysser og hellekister
 • Jan Richardt: Sett og hørt om originaler i Sætreområdet
 • Marianne Arctander: Hurums kvinnebunad
 • Bjørn Glenne: Tofte Musikkorps 100 år
 • Arne Antonsen: Gjenstander fra Hurum Historielags samlinger
 • Håvard Kilhavn: Tronstad fostret helten Huitfeldt
 • Jan Richardt: Aksjonen mot Norsk Svovelsyrefabrikk under andre verdenskrig
 • Bjørn Glenne: Fiskeren i Holmsbu
 • Øyvind Woie: Barna som aldri kom hjem
 • Hans Blichfeldt: Dyden på Holm
 • Hurum Historielags bygdesamling
 • Salgssteder for årbøkene

2009

image
 • Jan Richardt: Celleleieren på Jungerkollen
 • Håvard Kilhavn: Funnet av en båtgrav på Hov i 1806
 • Håvard Kilhavn: Brannen i Hurum kirke 1686
 • Per Sunmann: Holmsbusteinene
 • Christian Størmer: På sporet av Hurums vikingtid?
 • Jan Richardt: ”Kølamilene” ved Sandstien
 • Bodil Riisberg: Verneverdige Sætre gård
 • Marianne Arctander: Hele Hurums skolekjøkkenlærer
 • Knut Jørgensen Vang: Tåssensetra på Hurumskauen
 • Olava Engh: Har du sett Hurum?
 • Jan Richardt: Ørretklekkeriet i Grytnesbekken
 • Jan Richardt: Gjenstander fra Hurum Historielags Bygdesamlinger
 • Bildene forteller

2008

image
 • Håvard Kilhavn: Vikinggravene forteller
 • Kate Odden: Da Haldor Mathisen fra Holmsbu kokte erter til dronning Victoria
 • Jan Richardt: Milorg-cellene i Hurum og Røyken under annen verdenskrig
 • Solveig Larsen: Hundre år er ingen alder!
 • Petter Normann Pettersen: ”Kong Sigurd”s siste reis
 • Cecilia Wahl: ”Alberto Rosati me fecit”
 • Bildene forteller: Konfirmantbilder fra gamle dager
 • Bjørn Heien: Even Tjærebrenner
 • Jan Richardt: Katastrofen ved Engene Dynamittfabrikk i 1919
 • ”Maaskee du kunde have en Koe…”
 • Hurumsangen
 • Solveig Larsen: Holmsbusteinane
 • Per Sunmann: Fra skipperhus til fritidsbolig

2007

image
 • Solveig Larsen: Hurum prestegjeld i 1743
 • Jan Richardt: Kong Salomo og Jørgen Hattemaker
 • Roy Borgersen: De driftige damene på Tofte og Sagene
 • Cecilia Wahl: Fritzvold – en av våre Holmsbumalere
 • Arno Berg: Minner fra Holmsbu
 • Sverre Østern: Verpen og Sandspollen
 • Bildene forteller: Klassebilder fra gamle dager
 • Knut K. Gransæther: Kirkeskipene og briggen Christiane
 • Bente Larsen: Jeg fant, jeg fant…
 • Sverre Østern: Fallosen ved Sandungen
 • Solveig Larsen: Reisen med Juno
 • Jan Richardt: ”Skuddår smeller ikke”
 • Kari Ronge: Den siste tåkevakt

2006

image
 • Jan Richardt: Jødefamiliene i Hurum under annen verdenskrig
 • Bente Larsen: Den mangfoldige eneboeren i Jahrsengene
 • Erling Neumann Christiansen: En opplysningsprest på 1800-tallet
 • ”…en Materie, som udelukkende angaaer Qvinderne”
 • Roy Borgersen: Lærlingskolen på Tofte
 • Sverre Østern: Søndagsskolen før og nå
 • Sverre Østern: En søndagsskolelærer forteller
 • Iver Wittusen: Slik ble Filtvet kirke til
 • Jan Richardt: Historier fra Sandstien
 • Bildene forteller: Klassebilder fra gamle dager
 • Cecilia Wahl: Inspirasjonskilden Holmsbu
 • Roy Borgersen: Skorstein!
 • Sverre Østern: Dørselgerne på Sætre i gamle dager
 • Jan Richardt: En gripende minnehøytidelighet i Hurumskogen
 • ”Mot norskekysten det tordner et fly”

2005

image
 • Jan Richardt: Sandstien – den gamle oldtidsveien i Hurum
 • Solveig Larsen: Frigjøringsdagene i Hurum
 • Erling Neumann Christiansen: Fyrvokter Thomas Neumann på Filtvet Fyr
 • Jan Richardt: Minner fra det gamle Engene, del II
 • Solveig Larsen: En fiskerhøvding
 • Cecilia Wahl: Sørensen-eika
 • Jan Richardt: På flukt fra sitt eget folk
 • Kostymerenn i Bygningsbakken på 1950-tallet
 • Jan Richardt: Småstubber fra jakt, fiske og friluftsliv
 • Losene på Rødtangen
 • Åge Trondsen: Tofteelva og skogene bak Tofteåsen
 • Holmsbusangen

2004

image
 • Sverre Østern: Kongsdelene kirke på Sætre:
  100-årsjubileum i 2005
 • Georg Omsted: Skog og eiendommer i Hurum
 • Vera Lund Jacobsen: Det ukjente kunstnermiljøet på Storsand
 • Jan Richardt: Minner fra det gamle Engene
 • ”…der skal kjærka våres ligge”
 • Åge Trondsen: Rundt Hurum med Anton
 • Christian Størmer: En bronseøks fra Hurum
 • Gerd Anvik: Rose-Fritz og ”Den deilige haven”
 • Sverre Østern: Huset i Mosadalen
 • Solveig Larsen: Historien om min mor
 • Knut Jørgensen Vang: Til min nære venn og nabo – Fylkesvei 281 i Hurum
 • Cecilia Wahl: En hestehistorie fra Hurum
 • Sverre Østern: Tettemelk og kjellermelk

2002-2003

image
 • Sverre Østern: Helten Iver Huitfeldt til Tronstad
 • Jan Richardt: Sandsbygden og Aaros Jæger og Fiskerforening
 • Solveig Larsen: Borgen i skogen
 • Solveig Larsen: Et ladested ved fjorden
 • Solveig Larsen: – Vi får ta saltmakrellen
 • Cecilia Wahl: Spisesalen på Holmsbu Bad
 • Cecilia Wahl: Kris Wold Torne – Min mormor
 • Petter Normann Pettersen: Lærer Margit Engebretsen
 • Jan Messel: Familien Wetlesen

2001

image
 • Fjordbåtene
 • Åge Trondsen: Den gamle kinoen
 • Reidar Fritzvold: Vårherres gullport
 • Knut-Arne Ekern: Historiske glimt fra Filtvet Fyr
 • Petter Normann Pettersen: Revolusjonshelten Leo Trotskij og hans opphold i Hurum
 • Dikt og viser av Olav Bråthen
 • Jens Jahren: Solberg Foss – det første trykte fargeprospekt fra Hurum
 • Per Sunmann: Losliv i Holmsbu i gamle dager
 • Per Sunmann: ”Norges Kyst defensjon” – et lokalt kystvern, også i Holmsbu
 • Per Sunmann: Den gang Holmsbu var i privat eie
 • Olav Jahren: Ferdselsveier i Hurum i gammel tid
 • Jan Messel: Fattigomsorg i endring

2000

image
 • Jan Messel: Møter med Hurum
 • Rachel Smith: Jacobine – den første tverrforbindelsen
 • Frank Tangen: En nesten uendelig historie
 • Synnøve Øverland Dyb: Bakkeløkka på Verket
 • Aage Berg Hansen: Årtusenets konkurs
 • Tollef Larsson: Granitten vår
 • Georg Omsted: Sætre Bruks historie
 • Sverre Østern: Sangen om John
 • Olav Jahren: Selvikveien – veiforbindelsen langs fjorden til Drammen
 • Olav Jahren: Brann i Holmsbu i 1950
 • Olav Jahren: Schleswig Holsteinische Infanterie
 • Olav Jahren: Festningsanleggene på Ryggen i Hurum

1999

image
 • Inger Liv Gøytil Lund: Steinringene på Holtvedtryggen
 • Sverre Østern: Isdriften i Sætre og Verpen
 • Thomas Aamodt: Dagligliv og overtro på 1800-tallet
 • Olav Jahren: Familien Blom i ladestedet Holmsbu
 • Sverre Østern: Orkesterplass til verdensdramaet
 • Helge Riisberg: Knottfabrikken på Sætre
 • Thora Robert: Da Storsand var tollsted
 • Olav Jahren: Tronstad gård – Hurums adelssete
 • Arne Antonsen: Råkålstien
 • Roy Borgersen: Forsamlingshusene på Tofte
 • Frank Tangen: Spionen på Tofte
 • Einar Høibraaten: Fest og alvor
 • Jens S. Jahren og Jørn H. Hurum: Geologiske kart over Hurum

1998

image
 • Frank Tangen: Katastrofen og miraklet i Hurum-marka
 • ”Bastian Nord”: Blant tjuver og kjeltringer
 • Arne Bardalen: Sand og Singel AS
 • Åge Trondsen: Festdager i mai
 • Per Sunmann: Jakten ”Prøven” av Holmsbu – og dens eiere i tre generasjoner
 • Tollef Larsson: Sand
 • Jens S. Jahren og Jørn H. Hurum: Hurums geologisk historie og mineralfunn

1997 – Dessverre utsolgt!

image
 • Sverre Østern: Dynamittfabrikken på Sætre
 • Per Sunmann: Amerikabrevet – den gode kontakten mellom utvandrere og innvandrere
 • Anne Merete Knudsen: Sommerparadiset Rødtangen
 • Anleggstid på Tofte
 • Inger Nordal: Mølen og mistelteinen
 • Erling Eek: Russerleiren ved Mørkvann
 • Arne Bardalen: Sandtransport i Oslofjorden
 • Per Sunmann: Holmsbus første dampskipsbrygge – gjemt og glemt i nitti år
 • Åge Trondsen: Barndomsminner fra Tofte sentrum

1996 – Dessverre utsolgt!

image
 • Reiulf Steen: Oppvekst på Sætre
 • Audun Knappen: Da spriten ble sprengt
 • På syskole hos frk. Halvorsen
 • Elinor Roås: En oldemors memoarer
 • Thorn Wittusen: Livet på Vingården
 • Einar Østmo: Istidjegerne ved Nåbyvann
 • Litt mer melk, Madam!
 • Et puritansk kunstnermiljø i Holmsbu
 • Erik Groseth: En reise i Hurum ved århundreskiftet
 • Conrad Peter Neuman: Nogle ord til mine medborgere i Hurum