Publikasjoner

Historielaget utgir årlig boken «Hu∂rimar – lokalhistorisk årbok for Hurum». Boken formidler morsomme, interessante historier, informasjon og kunnskap – og bidrar til å bringe historien videre.

Årbok for Hurum 2023
Det inneværende år er et jubileumsår for Hurum historielag. 75-åringen er behørig feiret – med utgivelse av bokverket ”Hurums gårds- og slektshistorie”, samt markeringer, festtaler og hedring av nye æresmedlemmer. 75-års historie får et velfortjent tilbakeblikk. Vi bringer også en smakebit av det store bokverket, ved å presentere de siste ættegårdene i Hurum. Minner ifra 1950 og 60-tallet ved Svelvikstrømmen, bringer oss historier fra en ganske anderledes barndom enn dagens. Hyttebygging under krigen danner også et interessant kapittel og vi har, tro det eller ei, stadig noe nytt rundt den 9. april 1940.

Også i år har vi delt boken inn i tre deler. Første bolk med kortere artikler, slik vi er vant til fra tidligere utgaver. Midtseksjonen er basert på bilder med kortere tekster. Årets midtseksjon er viet Hurum kommunes ordførere opp igjennom tidene. I bokens siste del følger artikler som går under vignetten «langlesning». Her får vi et redigert utdrag i fra Sigurd Aarvigs bok, basert på sin oldefars dagboksnotater, om en mann som foretar en klassereise i fra en liten plass i Aurskog i 1858 – til husmannsplassen under Sætre brug. Vi får også et innblikk i småguttenes egen sportsklubb, nemlig «Sporty» som oppstår på Tofte mot slutten av 1950-årene. Dette før idrettslagene blir gjennomorganisert – og initiativ og iver ligger hos guttene selv. Etter dette følger 117 års industrihistorie på Tofte, der vi ser mpå den nå nedlagte fabrikken og dens historie. Helt i fra da Anthon B. Nielsen kjøpte Tofte gård i 1896 – til nedleggelsen for 10 år siden.

Formålet med historielagets utgivelser er å gi innblikk i ulike epoker og hendelser i Hurums historie. Det skal også fungere som et arkiv der kommende generasjoner kan finne pålitelig informasjon. Nå foreligger altså 2023-utgaven, og vi håper dere som lesere får en fin opplevelse.

Vår alles rikspolitiker Else-Marie Tveit Rødby (Sp) holder tale til Hurum historielag under 75-års markeringen.

Innhold 2023:
• Else-Marie Tveit Rødby: Kjære alle sammen – kjære Hurum historielag
• Håvard Kilhavn: Hurums siste «ættegårder»
• Harriet Volden Pedersen og Erlend Skaare: Harriet i Sundhuset
• Anders Smith: Hytta si
• Helge Wulff-Engh: Men Blücher hadde skylda
• Hurum historielag: Våre ordførere gjennom tidene
• Sigurd Aarvig: Min oldefar smeden
• Ivar Thun og Magne Berg Hanssen: «Sporty» – Toftejordets sportsklubb
• Frank Tangen: 117 års industrihistorie

Arbeidet med Hurum historielags årbøker foregår på dugnad, og overskuddet går til historielagets virksomhet. Ordinær utsalgspris er kr 300. Historielagets medlemmer får kjøpt boken for kr. 250,- ved å henvende seg til vår salgsansvarlig
Aslaug Nora Ask på tlf.: 992 54 258. E-post:
aslaugnoraask@hotmail.com

Innholdet i bøkene skal ikke være avhengig av redaksjonen alene. Ta kontakt med oss hvis du har en historie eller et tema vil dele med andre. Du trenger ikke være profesjonell for å skrive, så å si alle som bidrar er amatører, og vi hjelper gjerne med teksten. Vi setter også pris på idéer til artikler og tips om kilder vi kan bruke.

Kontakt: Redaksjonen tlf. 922 36 900 .
E-post: hurumhistorielag@gmail.com

Årboken selges følgende steder:

Sætre: Sætre Blomsterflora, Innbyggertorget Sætre og Sjøstjerna
Tofte: Tofte Storkiosk og Gatekjøkken, Coop Bygg-mix ,
Filtvet:
Hei Sveis
Klokkarstua: YX Klokkarstua og KIWI 
Holmsbu: Holmsbu Handel.

Eldre årganger selges nå til alle for kr. 100,- pr bok, eller en bokpakke på 6 fritt valgte utgaver for bare kr. 400,-. Send bestilling til aslaugnoraask@hotmail.com
Vi gjør oppmerksom på at årbøkene for 1996,1997 dessverre har vært utsolgt i mange år, og finnes bare antikvarisk.

KAPITLER OG INNHOLD:

2021

• Johnny Gimmestad: Min båt er blitt så liten
• Arne Antonsen og Håvard Kilhavn: Toftevassdraget
• Helge Wulff-Engh: Historier fra Merramyr
• Einar Schie: Holtnesstøa og Juno
• Bjørn Gunnar Heien: Skirenn i minigrend
• Nils Willy Kristiansen: En vandring i Hurummarka – lokalhistorisk turtips
• Håvard Kilhavn: Resultater av de arkeologiske utgravningene på Hov
• Morten Opsahl: Sven Oluf Sørensen – atomfysiker, museumsbygger og kunstformidler
• Håvard Kilhavn: Farvel til Farvelbakken

2020

• Helge Wulff-Engh: Krig og fred på Hurumlandet
• Håvard Kilhavn: Svartedauden i Hurum
• Johnny Gimmestad: Sangen fra en folkeskole
• Einar Schie: Hytteliv på Rødtangen
•. Simen Knudsen & Ole Rødby Furua: Husmannen
•. Frank Tangen: Kunstnernes siste gave til Holmsbu
•. Nils Willy Kristiansen: Veien over skauen fra Kaltenbakk til Mølla
•. Johnny Gimmestad: Da revolusjonen kom til Tofte

2019

• Ole Furua Rødby: Prest og ordfører i maktkamp
• Frank Tangen: Lyseblå, med et snev av rosa
• Helge Wulff-Engh: Kommunegrensene faller
• Frank Tangen: Den første huring – og den aller siste?
• Helge Wulff-Engh: Håøya – vår store naboøy
• Cecilia Wahl: Kunstnerkoloniens far
• Anne-Cath Vestly: Anne-Cath Vestlys reise til Holmsbu
• Helge Wulff-Engh: Et dikt om døden
• Åge Follestad: Historien om Filtvet kirke
• Arne Antonsen: En artig firetakter

2018

• Hans Blichfeldt: Langt ute på Hurumlandet
• Helge Wulff-Engh: Oppdrag i Eltornskogen
• Håvard Kilhavn: Sagene
• Sonja Øvretveit: Barneår i Støa
• Helge Wulff-Engh: Kinnartangen og Nesset
• Jenny Stokke: Hovenga engang og Hovenga nå
• Arne Antonsen: Bygdesamlingen på Tronstad
• Sverre Kristensen: Dynamittfabrikken i 1870-årene
• Anne og Christian Størmer: Flyskolen
• Erlend Skaare: 100 år på Holtnes
• Bildene forteller

2017

• Jenny Stokke: Liv og lære ved Langbråten skole
• Olav Grimstad: Kunstnerånd
• Jan Richardt: Bedriftsavisen SPINAS nytt
• Johnny Andersen: Barndomsminner
• Jan Richardt: To tunneler
• Håvard Kilhavn: Bergkunst på Arnestøløkka
• Helge Wulff-Engh: Sett Hurum på kartet
• Christian Størmer: Treroms med svalgangsplan
• Jenny Stokke: Åsheim het det den gangen
• Helge Wulff-Engh: Eikestokk til besvær
• Jan Richardt: Svarteboka
• Fra bygdesamlingen: Forelegg
• Gruppen for gårds- og slektshistorie: Bryllup i 1407
• Helge Wulff-Engh: Det spøker i Gopledalen
• Håvard Kilhavn: «Dukkekoppen» på Filtvet
• Bildene forteller

• Håvard Kilhavn: Søk etter middelalderkirke på Tronstad
• Tove Gransæther: Mens jernet er varmt
• Knut Gransæther: Filtvedt båtbyggeri
• John Arntsen: Telefoniens inntreden i Hurum
• H. Wulff-Engh/J. Richardt: Nitten groper i skogen
• Christian Størmer: Molybdengruvene
• Johnny Andersen: Sommervikar i Oslofjorden
• B.G. Heien/K. Gransæther: Gjenstander fra Kystsamlingen
• H. Wulff-Engh/J. Richardt: Sætre i endring
• A. Antonsen/E. Hansen: Gjenstander fra Bygdesamlingen
• Jan Richardt: Hurum Jeger og Fiskerforening
• Bildene forteller

image

2015

• Erlend Skaare: Barndom på Storsand
• Christian Størmer: Lørjetur på Drammensfjorden
• Håvard Kilhavn: Funn fra Vikingtida på Rød vestre i Hurum
• Bjørn Halvorsen: Dans på Knotten
• Helge Wulff-Engh: Da krigen kom inn gjennom veggen
• Gun Elisabeth Melbye: Den kronglete veien til Holmsbu
• Cecilia Wahl: Anna Kvapilova
• Gjenstander fra bygdesamlingen på Tronstad
• Jan Richardt: Midtskauveien
• Jan Richardt: Historier fra Midtskauveien
• Bildene forteller: Fotografier fra gamle dager
• Håvard Kilhavn: Vitnebrev om grensa mellom Grønsand og Sætre søndre

2014

Årbok_omslag.indd
 • Knut Gransæther: Knut Peder Guldbrandsen, båtbyggeren på Storsand
 • Randi Synnøve Kilhavn: Oppvekst på Tofte under krigen
 • Helge Wulff-Engh: Den første motoriserte doktoren på Hurum
 • Gun Elisabeth Melbye: Generasjoner på Berg
 • Helge Wulff-Engh: Fra Eidsvoll til Hurum
 • Jan Richardt: Fiskestien fra Svendsrud til Sandungsetra
 • Ørnulf Aaberg Hellum: Svelvik befæstninger
 • Solveig Larsen: Fisken fra Holmsbu
 • Gjenstander fra bygdesamlingen på Tronstad
 • Jan Richardt: Et spennende liv i Milorg
 • Bildene forteller
 • Jan Messel: Sandjaktene på Verket

2013

• Jan Richardt: Vognveien
• Håvard Kilhavn: På gjengrodde stier i Sundbyskauen – Del II
• Ole F. Rødby: En reise i et tidsbilde
• Jan Richardt: Hva hendte med skipssjefen på ”Blücher”?
• Magne Lein: Arbeidet for Roosevelt-familien
• Håvard Kilhavn: Skålvekter og vektlodd fra vikingetida i Hurum
• Bildene forteller
• Petter Normann Pettersen: Tofte og Filtvet pensjonistforening
• Erlend Skaare: Fra Ekegården til Losen
• Helge Wulff-Engh: 25 år siden flyplassvedtaket

2012

image
 • Jan Richardt: Til England i åpen båt
 • Bjørn Glenne: Vingården på Filtvet
 • Eline Bakke: Brødrene Bakke og skieventyret i USA
 • Sverre Frich Sen.: Mitt liv på jorden
 • Jan Richardt: Fjordbåtene som traffikerte Vestfjorden
 • Jul i Kana
 • Konrad Mehus: Schimmelmanns Glassverk
 • Helge Wulff Engh: Hurum Røde Kors 100 år i bygdas tjeneste
 • Helge Wulff Engh: Orografen – et lite kjent befestningsanlegg
 • Eva Bache-Mathiesen: Bryggehuset på Filtvet
 • Knut Gransæther: Båtbyggerverktøy fra Hurum Historielags samlinger
 • Kari Ronge: Holmsbu Klubb og Bibliotek
 • Svein Dahl: Slik jeg husker de første etterkrigsår
 • Jan Richard: Utsetting av kanadagjess i Hurum
 • Skolebilder fra gamle dager
 • Holmsbu og Verket 1948

2011

 • Håvard Kilhavn: En nyoppdaget steinalderboplass ved Ranvik
 • Bjørn Glenne: Holmsbukolonien 100 år
 • Cecilia Wahl: Støa
 • Jan Richardt: Aksjoner mot tankanlegg i Hurum og Røyken
 • Geir Stave: Steinerskolen i Hurum 25 år
 • Ivar Svare: Haneborg og etterslekt på Sætre
 • Marianne Arctander: Hurum pinsemenighet «Klippen»
 • Jan Richardt: «Kranmannen» Wilhelm
 • Petter Norman Pettersen: Hurum i ei brytningstid
 • Georg Omsted: Gjenstander fra Hurum Historielags samlinger
 • Bjørn Glenne: Tipp-tipp-tipp oldefar Lippert
 • Jan Richardt: Veien til Engenesetra
 • Carl Aas og Nils Johan Rønniksen: Jordskredet i Knivsvik i 1889 og flodbølgen på Knatvold 1966
 • Håvard Kilhavn: På gjengrodde stier i Sundbyskogen

2010

image
 • Einar Østmo: Dysser og hellekister
 • Jan Richardt: Sett og hørt om originaler i Sætreområdet
 • Marianne Arctander: Hurums kvinnebunad
 • Bjørn Glenne: Tofte Musikkorps 100 år
 • Arne Antonsen: Gjenstander fra Hurum Historielags samlinger
 • Håvard Kilhavn: Tronstad fostret helten Huitfeldt
 • Jan Richardt: Aksjonen mot Norsk Svovelsyrefabrikk under andre verdenskrig
 • Bjørn Glenne: Fiskeren i Holmsbu
 • Øyvind Woie: Barna som aldri kom hjem
 • Hans Blichfeldt: Dyden på Holm
 • Hurum Historielags bygdesamling
 • Salgssteder for årbøkene

2009

image
 • Jan Richardt: Celleleieren på Jungerkollen
 • Håvard Kilhavn: Funnet av en båtgrav på Hov i 1806
 • Håvard Kilhavn: Brannen i Hurum kirke 1686
 • Per Sunmann: Holmsbusteinene
 • Christian Størmer: På sporet av Hurums vikingtid?
 • Jan Richardt: ”Kølamilene” ved Sandstien
 • Bodil Riisberg: Verneverdige Sætre gård
 • Marianne Arctander: Hele Hurums skolekjøkkenlærer
 • Knut Jørgensen Vang: Tåssensetra på Hurumskauen
 • Olava Engh: Har du sett Hurum?
 • Jan Richardt: Ørretklekkeriet i Grytnesbekken
 • Jan Richardt: Gjenstander fra Hurum Historielags Bygdesamlinger
 • Bildene forteller

2008

image
 • Håvard Kilhavn: Vikinggravene forteller
 • Kate Odden: Da Haldor Mathisen fra Holmsbu kokte erter til dronning Victoria
 • Jan Richardt: Milorg-cellene i Hurum og Røyken under annen verdenskrig
 • Solveig Larsen: Hundre år er ingen alder!
 • Petter Normann Pettersen: ”Kong Sigurd”s siste reis
 • Cecilia Wahl: ”Alberto Rosati me fecit”
 • Bildene forteller: Konfirmantbilder fra gamle dager
 • Bjørn Heien: Even Tjærebrenner
 • Jan Richardt: Katastrofen ved Engene Dynamittfabrikk i 1919
 • ”Maaskee du kunde have en Koe…”
 • Hurumsangen
 • Solveig Larsen: Holmsbusteinane
 • Per Sunmann: Fra skipperhus til fritidsbolig

2007

image
 • Solveig Larsen: Hurum prestegjeld i 1743
 • Jan Richardt: Kong Salomo og Jørgen Hattemaker
 • Roy Borgersen: De driftige damene på Tofte og Sagene
 • Cecilia Wahl: Fritzvold – en av våre Holmsbumalere
 • Arno Berg: Minner fra Holmsbu
 • Sverre Østern: Verpen og Sandspollen
 • Bildene forteller: Klassebilder fra gamle dager
 • Knut K. Gransæther: Kirkeskipene og briggen Christiane
 • Bente Larsen: Jeg fant, jeg fant…
 • Sverre Østern: Fallosen ved Sandungen
 • Solveig Larsen: Reisen med Juno
 • Jan Richardt: ”Skuddår smeller ikke”
 • Kari Ronge: Den siste tåkevakt

2006

image
 • Jan Richardt: Jødefamiliene i Hurum under annen verdenskrig
 • Bente Larsen: Den mangfoldige eneboeren i Jahrsengene
 • Erling Neumann Christiansen: En opplysningsprest på 1800-tallet
 • ”…en Materie, som udelukkende angaaer Qvinderne”
 • Roy Borgersen: Lærlingskolen på Tofte
 • Sverre Østern: Søndagsskolen før og nå
 • Sverre Østern: En søndagsskolelærer forteller
 • Iver Wittusen: Slik ble Filtvet kirke til
 • Jan Richardt: Historier fra Sandstien
 • Bildene forteller: Klassebilder fra gamle dager
 • Cecilia Wahl: Inspirasjonskilden Holmsbu
 • Roy Borgersen: Skorstein!
 • Sverre Østern: Dørselgerne på Sætre i gamle dager
 • Jan Richardt: En gripende minnehøytidelighet i Hurumskogen
 • ”Mot norskekysten det tordner et fly”

2005

image
 • Jan Richardt: Sandstien – den gamle oldtidsveien i Hurum
 • Solveig Larsen: Frigjøringsdagene i Hurum
 • Erling Neumann Christiansen: Fyrvokter Thomas Neumann på Filtvet Fyr
 • Jan Richardt: Minner fra det gamle Engene, del II
 • Solveig Larsen: En fiskerhøvding
 • Cecilia Wahl: Sørensen-eika
 • Jan Richardt: På flukt fra sitt eget folk
 • Kostymerenn i Bygningsbakken på 1950-tallet
 • Jan Richardt: Småstubber fra jakt, fiske og friluftsliv
 • Losene på Rødtangen
 • Åge Trondsen: Tofteelva og skogene bak Tofteåsen
 • Holmsbusangen

2004

image
 • Sverre Østern: Kongsdelene kirke på Sætre:
  100-årsjubileum i 2005
 • Georg Omsted: Skog og eiendommer i Hurum
 • Vera Lund Jacobsen: Det ukjente kunstnermiljøet på Storsand
 • Jan Richardt: Minner fra det gamle Engene
 • ”…der skal kjærka våres ligge”
 • Åge Trondsen: Rundt Hurum med Anton
 • Christian Størmer: En bronseøks fra Hurum
 • Gerd Anvik: Rose-Fritz og ”Den deilige haven”
 • Sverre Østern: Huset i Mosadalen
 • Solveig Larsen: Historien om min mor
 • Knut Jørgensen Vang: Til min nære venn og nabo – Fylkesvei 281 i Hurum
 • Cecilia Wahl: En hestehistorie fra Hurum
 • Sverre Østern: Tettemelk og kjellermelk

2002-2003

image
 • Sverre Østern: Helten Iver Huitfeldt til Tronstad
 • Jan Richardt: Sandsbygden og Aaros Jæger og Fiskerforening
 • Solveig Larsen: Borgen i skogen
 • Solveig Larsen: Et ladested ved fjorden
 • Solveig Larsen: – Vi får ta saltmakrellen
 • Cecilia Wahl: Spisesalen på Holmsbu Bad
 • Cecilia Wahl: Kris Wold Torne – Min mormor
 • Petter Normann Pettersen: Lærer Margit Engebretsen
 • Jan Messel: Familien Wetlesen

2001

image
 • Fjordbåtene
 • Åge Trondsen: Den gamle kinoen
 • Reidar Fritzvold: Vårherres gullport
 • Knut-Arne Ekern: Historiske glimt fra Filtvet Fyr
 • Petter Normann Pettersen: Revolusjonshelten Leo Trotskij og hans opphold i Hurum
 • Dikt og viser av Olav Bråthen
 • Jens Jahren: Solberg Foss – det første trykte fargeprospekt fra Hurum
 • Per Sunmann: Losliv i Holmsbu i gamle dager
 • Per Sunmann: ”Norges Kyst defensjon” – et lokalt kystvern, også i Holmsbu
 • Per Sunmann: Den gang Holmsbu var i privat eie
 • Olav Jahren: Ferdselsveier i Hurum i gammel tid
 • Jan Messel: Fattigomsorg i endring

2000

image
 • Jan Messel: Møter med Hurum
 • Rachel Smith: Jacobine – den første tverrforbindelsen
 • Frank Tangen: En nesten uendelig historie
 • Synnøve Øverland Dyb: Bakkeløkka på Verket
 • Aage Berg Hansen: Årtusenets konkurs
 • Tollef Larsson: Granitten vår
 • Georg Omsted: Sætre Bruks historie
 • Sverre Østern: Sangen om John
 • Olav Jahren: Selvikveien – veiforbindelsen langs fjorden til Drammen
 • Olav Jahren: Brann i Holmsbu i 1950
 • Olav Jahren: Schleswig Holsteinische Infanterie
 • Olav Jahren: Festningsanleggene på Ryggen i Hurum

1999

image
 • Inger Liv Gøytil Lund: Steinringene på Holtvedtryggen
 • Sverre Østern: Isdriften i Sætre og Verpen
 • Thomas Aamodt: Dagligliv og overtro på 1800-tallet
 • Olav Jahren: Familien Blom i ladestedet Holmsbu
 • Sverre Østern: Orkesterplass til verdensdramaet
 • Helge Riisberg: Knottfabrikken på Sætre
 • Thora Robert: Da Storsand var tollsted
 • Olav Jahren: Tronstad gård – Hurums adelssete
 • Arne Antonsen: Råkålstien
 • Roy Borgersen: Forsamlingshusene på Tofte
 • Frank Tangen: Spionen på Tofte
 • Einar Høibraaten: Fest og alvor
 • Jens S. Jahren og Jørn H. Hurum: Geologiske kart over Hurum

1998

image
 • Frank Tangen: Katastrofen og miraklet i Hurum-marka
 • ”Bastian Nord”: Blant tjuver og kjeltringer
 • Arne Bardalen: Sand og Singel AS
 • Åge Trondsen: Festdager i mai
 • Per Sunmann: Jakten ”Prøven” av Holmsbu – og dens eiere i tre generasjoner
 • Tollef Larsson: Sand
 • Jens S. Jahren og Jørn H. Hurum: Hurums geologisk historie og mineralfunn

1997 – Dessverre utsolgt!

image
 • Sverre Østern: Dynamittfabrikken på Sætre
 • Per Sunmann: Amerikabrevet – den gode kontakten mellom utvandrere og innvandrere
 • Anne Merete Knudsen: Sommerparadiset Rødtangen
 • Anleggstid på Tofte
 • Inger Nordal: Mølen og mistelteinen
 • Erling Eek: Russerleiren ved Mørkvann
 • Arne Bardalen: Sandtransport i Oslofjorden
 • Per Sunmann: Holmsbus første dampskipsbrygge – gjemt og glemt i nitti år
 • Åge Trondsen: Barndomsminner fra Tofte sentrum

1996 – Dessverre utsolgt!

image
 • Reiulf Steen: Oppvekst på Sætre
 • Audun Knappen: Da spriten ble sprengt
 • På syskole hos frk. Halvorsen
 • Elinor Roås: En oldemors memoarer
 • Thorn Wittusen: Livet på Vingården
 • Einar Østmo: Istidjegerne ved Nåbyvann
 • Litt mer melk, Madam!
 • Et puritansk kunstnermiljø i Holmsbu
 • Erik Groseth: En reise i Hurum ved århundreskiftet
 • Conrad Peter Neuman: Nogle ord til mine medborgere i Hurum