Registrering av husmannsplasser, stuer og setre

Husmannsplassen Brattebakk i Sætre, der fotballbanen Sletta ligger i dag.

 

Historielaget ønsker å lokalisere og registrere tidligere husmannsplasser, stuer, setre og annet i Hurum i forbindelse med det pågående arbeidet med et gårds- og slektshistorieverk for bygda. Målsettingen er å lokalisere så mange slike plasser som mulig, registrere dem på kart, samle inn de opplysningene og historiene man kan finne om hver enkelt plass, samt fotografere steder der man ennå finner spor av slike (grunnmurer, tufter, spor av dyrket mark, rester av hage, osv.). Historielaget oppfordrer med dette alle interesserte til å delta i denne registreringen.

Kjenner du til slike plasser, tufter, etc., er vi svært interessert i å komme i kontakt med deg snarest. Det er også interessant med gamle bilder av slike steder.

Kontakt: Torunn Haug, Tlf: 32 79 32 35 . E-post: torunhau@broadpark.no

Dersom du selv ikke har slik informasjon, men kjenner noen som har det, så tips oss gjerne om dette også.