Holmsbuprammen

HOLMSBUPRAMMEN
En ny type pram så dagens lys på 1850-tallet. Den ble bygget av brødrene Anders og Johan Martin Bentsen i Knivsvik og var slankere enn sine forgjengere.

Holmsbuprammen ble raskt meget etterspurt. Med sin flate bunn egnet den seg spesielt godt i grunne farvann. Og den hadde ry på seg for å være tett, lett og god.

Det tok ca. tre uker å bygge en pram. Furu var treslaget som ble foretrukket og kun trenagler ble brukt i båtene. Det ble bygget både ni bords og ellevebords prammer.

Prammene gikk mest til fiskerne i Holmsbu. Men båter ble også levert til Tyskland.

Holmsbuprammen finner du noe info på her Holmsbuprammen | Facebook. I Bogen har den vært bygget siden 1880 der det i dag er femte generasjon ved Ole Olsen som lager Holmsbuprammen.