Hurum-ulykken

Halepartiet fra det styrtede flyet.

20. november i 1949 styrtet et fly med 27 jødiske barn ombord i skogen i Hurum. Til sammen 34 personer omkom i ulykken. Den eneste overlevende var den 12 år gamle gutten Isac Allal.

Flyulykken gjorde et enormt inntrykk på det norske folk og dannet utgangspunkt for det sterke Israel-engasjementet i arbeiderbevegelsen.

12 år etter ulykken, i 1961, ble det innviet en minnelund på ulykkesstedet. Det ble da plantet 34 israelske pinjer, en for hver av de omkomne, og en minneplate ble avduket. Det er også blitt reist en bauta på Freiborg til minne om ulykken.

Isac Allal vendte tilbake på et besøk til Hurum i 1971 og deltok da på en minnestund på ulykkesstedet.

Før minnestunden var over ville Isac ha navn og adresse på de to som fant han, Toralf Hagen og Hilding Martinsen. Det var hans far som hadde bedt om dette, for han ville risse navnene inn i klagemuren i Jerusalem. Isac Allal døde i februar 1987, 47 år gammel. Denne alderen stemmer ikke med at han var 12 år da ulykken skjedde. Trolig er det riktig, slik han hevdet under samtalen med Hagen og Martinsen, at han måtte legge noen måneder på alderen for å få være med på turen til Norge i 1949.