Tofte samfunnshus

Folkets Hus på Tofte

Bygget i 1930 på initiativ fra Hurum celluloseforening og Tofte fagforening, og er i nasjonal sammenheng et sjeldent eksempel på art deco arkitektur fra denne perioden. Huset var i to etasjer med garderober og en mindre sal i første etasje. I annen etasje lå den store festsalen med scenen. Salen hadde 426 sitteplasser, og her ble det jevnlig vist kinoforestillinger – etter hvert også med lyd.

I 1975 ble huset overtatt av kommunen. Det huser fremdeles kino, men brukes også til kulturaktiviteter.