Fabrikkene på Tofte

Hurum Fabrikker fra ca. 1920.

Fra 1870-tallet vokste treforedlingsindustrien seg til å bli en av Norges viktigste industrigrener. Anthon B. Nilsen startet opp Tofte cellulosefabrikk i1897, samt Hurum Fabrikker som ble grunnlagt i 1906.

Rundt anleggene vokste det opp helt nye samfunn som skilte seg fra det gamle jordbrukssamfunnet i bygda.

Ved århundreskiftet var det flere ansatt i industri og håndverk enn jordbruk, hagebruk og skogsbruk til sammen.

De fleste av de gamle fabrikkbygningene til gamle Tofte cellulosefabrikk er i dag ombygget eller revet. De gjenværende restene er desto mer verdifulle og har ikke lenger sin make ved andre industrianlegg i Hurum.