Vårnytt fra Kystsamlingen

På grunn av koronakrisen stoppet all aktivitet i mars. Nå i mai er det så smått i gang igjen, men med litt redusert antall deltagere. Vi har pusset opp Friluftsrådets Holmsbupram. En Filtvetsnekke, som vi begynte på i fjor, er snart bordet opp. Dette er en båttype konstruert av Thorleif Larsen, som sammen med broren drev Filtvedt Båtbyggeri i mange år. 
Av plasshensyn har vi lagret flere båter på Tronstad. Her har vi vinterens løp skiftet kjøl og nedre bordgang på den ene av våre motorsnekker. Noen båter pusses opp og settes på vannet.
Vår Kombijolle, som er bygget opp av deler vi har fått fra Sætre, er omsider ferdig. Denne ble i tidsrommet 1958-1961 produsert på Engene i et stort antall.
Vi har dugnad hver onsdag. Etter ordinære planer skulle vi holdt åpent for publikum på lørdager mellom kl. 12:00-16:00 i juli og august. Hvordan restriksjoner rundt Covid-19 tillater dette i år, vites ikke på det nåværende tidspunkt, men Kystsamlingen vil annonsere endringer her på nettsidene, så fort myndighetene kommer med ny informasjon.
Selv med litt færre i dugnadsgjengen er det sosiale tatt godt vare på.

Stig og Tom legger på siste omfar på Filtvedtsnekka (Foto: Knut Gransæther)
Fra årets båtpuss (Foto: Knut Gransæther)
Sosialt samvær. (Foto: Knut Gransæther)
Slippen, på en vakker maidag i 2020. (Foto: Knut Gransæther)
Kombijolla under bygging. (Foto: Knut Gransæther)