Sætre gård

Sætre gård fra sjøsiden. Foto fra tidlig på 1900-tallet.

Sætre gård har røtter tilbake helt til vikingtiden og har siden 1861 vært i Sæthre-familiens eie. Sætre gård startet med isdrift og eksporterte fra 1860- tallet is til en rekke europeiske land. Langs stranden fra Sætre brygge til Bestonstranda finnes det fortsatt flere fortøyningsbolter og ringer som minner om denne perioden. Det ble skåret is på dammene i Sætre-området helt til ut på 1950-tallet.

Hagebruk sto også sentralt i driften av Sætre gård. Varme somre og milde vintre i Hurum gav godt næringsgrunnlag for slikt virke.

Den lave, lange bygningen er den opprinnelige hovedbygningen på gården og er oppført på 1700-tallet. Huset er et av Hurums eldste gjenværende bygg og er definert som verneverdig. Gården er nå omgjort til stiftelse og leies ut til kulturaktiviteter. Det er også matservering på annonserte dager. For nærmere info, se Sætre gårds Facebook side: Sætre Gård | Facebook