Tronstad gård

Fra Bygdesamlingene på Tronstad gård.

Tronstad gård skriver seg fra vikingtiden, og var fra renessansen adelig setegård for slektene Bolt og Huitfeldt gjennom 400 år.

Kjente eiere av Tronstad er kommandant på Fredriksten festning, Tønne Huitfeldt (1625-1677) og hans sønn, Iver Huitfeldt (1665-1710) som satte livet til som kommandør på orlogsskipet Dannebrog under svenskenes angrep på skipet i Kjøgebukt i 1710.

Gården drives i dag av Inger og Jens Petter Blichfeldt som holder gården åpen for en rekke kulturarrangementer.

Hurum historielags bygdsamlinger er utstilt i driftsavdelingen på Tronstad gård og har vanligvis to til tre åpne dager i året. Samlingene kan ellers besøkes av grupper på forespørsel.