Filtvet fyr

Filtvet fyr. Foto fra 1903.

Filtvet Fyr ligger syd i Hurum ved innseilingen til Oslo, og har hatt stor betydning for navigasjonen i den svært trafikkerte skipsleia inn til hovedstaden.

Det første fyret var en fyrlykt satt opp i Jens Heklebergs uthus, og ble tent 1. september i 1840.

Den opprinnelige fyrbygningen var malt i gult, og ble betydelig oppgradert i 1877. I 1937 fikk Filtvet Fyr som et av de første fyrstasjoner i landet også installert radiofyr.

Fyrstasjonen ble avfolket i 1985 og en fyrlykt plassert foran fyrbygningen har siden den gang erstattet fyrdriften.

Fyret og eiendommen er fredet etter loven om kulturminner.