Holmsbu Kunstmuseum

Holmsbu Billedgalleri .

August 2020 endret Holmsbu Billedgalleri navnet til Holmsbu Kunstmuseum. Galleriet og samlingene ble opprinnelig gitt som en gave fra Sven Oluf Sørensen til Hurum kommune. Samlingen befinner seg i arkitekt Bjart Mohrs museumsbygning fra 1973. I dag forvaltes samlingen og bygningene gjennom stiftelsen Holmsbu Kunstmuseum Henrik Sørensens Samlinger. Det er Asker kommune som oppnevner styret i stiftelsen. Styret består nå av en styreleder, én representant fra Nasjonalmuseet, én fra Hurum Historielag og to fra Asker Kommune.
Holmsbu Kunstmuseum er konsolidert med Drammens Museum og det er Drammens Museum som har ansvaret for den daglige driften.
Holmsbumalerne– med en spirituell forbindelse? – Dialogos

Stien gjennom den tette skogen til galleriet var et av flere populære motiv for kunstnerne i Holmsbu-kolonien som fra ca. 1911 til 1962 var en av Skandinavias største kunstnerkolonier på denne tiden. Sentrale skikkelser her var Oluf Wold Torne (1867-1919), Thorvald Erichsen (1868-1939) og Henrik Sørensen (1882-1962).

Billedgalleriets samling omfatter malerier av Wold Torne, Erichsen og Sørensen, samt et utvalg av Sørensens samling av fajanse, antikviteter og bøker.

Rett ved Billedgalleriet ligger Støa som i dag i hovedsak benyttes til kunstutstillinger om sommeren. I 1803 var huset i los Willads Torgersens eie, og i mange år eide familien Røed stedet frem til kommunen overtok i 1967.