Sandstien (Oldtidsveien)

Sandstien heter en del av den gamle oldtidsveien som går tvers over Hurum, fra Fergestad til Dramstad. Navnet kommer fra den gamle storgården Sand, som også har gitt navn til stedet Storsand.

Omtrent midtveis mellom Storsand og Semsporten ligger Setton, som opprinnelig betyr sitteplass. Helt frem til slutten av 1800-tallet måtte alle som skulle begraves, fraktes til Hurum kirke, og i følge tradisjonen skulle ikke kistene berøre bakken før de kom i vigslet jord. På Setton finnes det fortsatt en stein som kistene ble plassert på, når de satte seg ned for å hvile.

Sandstien førte til Kirkebygden der Hurum kirke (1150) var et viktig sentrum i folks liv i gammel tid. Tegning av kirken fra 1890-årene.

Sandstien gjorde veien fra Østfold til Buskerud og Vestfold kortere, og er blitt brukt av veifarende i mange hundre år. Sandstien var den gangen raskeste forbindelse mellom Storsand og Klokkarstua, og konfirmantene brukte den når de gikk for presten i Hurum frem til 1924. Frem til skogsbilveiene kom på 1950-tallet, ble Sandstien brukt til tømmerdrift – og var da farbar med hest og slede. Kartet under viser turutgangspunkt fra Grønsand/Myrvoll.

Sandstien, når man går den i retning mot Hurum kirke, stopper i dag ved Semsporten. Den fortsatte imidlertid derfra – forbi Holtebrekk, Sem, Korsgården, Rokkestad, Ugstad og Inglingstad, over Potetløkka og Dramstadfjellet ned til Dramstadbukta. I dag er mesteparten av dette veifaret ikke lenger synlig, men det dukker fram her og der. Fra nedre Ugstad gikk det også en vei forbi Grinda opp mot Hov og kirken. Dette kartet fra 1826 gir et godt inntrykk av hvor veiene gikk: https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=8713