Gravrøysene og dyssegraven på Rødtangen

Gravrøysene fra bronsjealderen ligger en liten spasertur fra bilveien – ut mot sjøen.

Det finnes mange kulturminner på Hurumlandet som forteller oss at området har vært bebodd i forhistorisk tid. Tydelige tegn på dette finner vi på Rødtangen, hvor det er funnet gravrøyser fra bronsealderen. I eldre bronsealder ble den døde plassert i kisten fullt påkledd og med ulike gjenstander. Mennene fikk gjerne med seg bronsesverd, økser, dolker, kniver og smykkenåler. Kvinnene fikk med seg kniver og dolker, samt smykker som halsringer, armbånd og beltespenner. Røysenes beliggenhet kan tyde på at det var viktig for mennesker i bronsealderen både at røysene kunne ses fra sjøen og at sjøen kunne ses fra røysene.

Like ved gravrøysene er det også funnet en dyssegrav (megalittgrav) fra yngre steinalder (4500 – 1800 f.Kr.). Graven er bygget opp av store, stående steiner som har utgjort veggene i et gravkammer. Over disse har det ligget en stor stein som har fungert som tak. Ordet «dysse» er av dansk opprinnelse.

 

Dyssegraven på Rødtangen

Gravens beliggenhet ved innløpet til Drammensfjorden indikerer at det her allerede for 4500 år siden lå et sosialt og religiøst sentrum. I dag ligger dyssegraven på Rødtangen 33 meter over havet, men da den ble anlagt lå den helt nede i vannkanten.