Ruiner av Svelvik befestning på Verket

Soldater på «Ryggen», som festningsverket ble kalt.

Soldater under oppstilling på Ryggen. Foto fra år 1900. Fotograf ukjent (Lokalhistorisk arkiv)

Oscarsborg med Svelvik befestninger var det offisielle navnet på ​​ Forsvarsanleggene som sperret innløpene til henholdsvis Christiania og Drammen. Svelvik befestninger fikk plass på den svære morenen på Verket, nær Svelvikstrømmen og Svelvik. Anleggsarbeidet tok til i 1896-97. Sommeren 1900 kunne kaptein Holter ta anlegget på «Ryggen» i bruk. Mannskapsstyrkene til Svelvik befestninger ble skrevet ut fra Hurum, Svelvik, Strømmen, Røyken, Drammen, Nedre Eiker, Lier og Christiania. Den eneste gangen den hadde full styrke var i 1905. Da var det ca. 300 mann der. Svelvik befestninger hadde ingen fast besetning uten under nøytralitetsvakten på «Batteriøya». 1814- 1818. Mer om festningen kan du lese i Årbok for Hurum 2014 og utgaven for 2000. Festningsområdet er satt i stand på dugnad – og er vel verdt et besøk. Her er forøvrig utsikten praktfull over Svelvik og sørover i fjorden. Benker er satt opp for besøkende. Ruinene av festningsverket kan man lett finne hvis man følger en ny, men merket rundløype på kyststien som går langs Svelvikstrømmen.

Svelvik befestninger. Fotografi fra 1903. Thorvald Wetlesen.