Kirkebøker

Bak kirkebøkenes gotiske håndskrift skjuler det seg en skatt av opplysninger om slektenes gang i Hurum

Etter initiativ av Buskerud Slektshistorielag ble det på 1990-tallet satt i gang arbeid med å transkribere de gamle kirkebøkene fra gotisk håndskrift, slik at de etter hvert skulle bli søkbare på internett. Arbeidet ble finansiert av de såkalte KAJA-midlene for å sysselsette arbeidsledige. Tiltaket gjaldt kommunene i Nedre Buskerud. I 1996 var det slutt på midlene og med det tok også arbeidet slutt.

På dette tidspunktet var all registrering av dåp transkribert fra kirkebøkene i Hurum, men ikke korrekturlest, slik at dataene ikke var klare for internett. Høsten 1999 tok tre daværende styremedlemmer i Hurum Historielag, Liv Kristiansen, Reidun Andersen og Torunn Haug, initiativ til å få i gang en dugnad for å gjøre denne jobben. I løpet av de neste årene leste flere av lagets medlemmer korrektur på dataene som allerede var lagt inn, som Dåp 1715-1881.

Kirkebøkene inneholder også mange andre nyttige data for slekts- granskere, som giftemål og begravelser på 1700-tallet, konfirmasjoner, inn- og utflyttede som kom til på 1800-tallet. Etter hvert som gruppen ble ferdig med korrekturlesing av dåp, startet arbeidet med å transkribere også disse dataene. Ved inngangen til 2010 ligger dåp, dødfødte, konfirmerte, inn- og utflyttede frem til 1895 ute på digitalarkivet, viede og gravlagte frem til 1892.

Kontakt: Torunn Haug på tlf.: 32 79 32 35 – 93 09 66 32, E-post: torunhau@broadpark.no

Kirkebøkene finner du på arkivverket.no
Det gamle digitalarkivet finner du på høyre side når du trykker på «Finn slekta i Digitalarkivet» Under «Nyttig» til høyre på neste side ligger «Gamle Digitalarkivet»
som fortsatt er tilgjengelig frem til tilsvarende funksjonalitet er etablert på ny nettside. Skriver du «Hurum» i søkefeltet » eller i «Søk etter database» så får du opp listen med filer som er lagt ut for Hurum.