Bestillings-skjema

Hurum Gårds- og slektshistorie, Bind 1 og 2

Endelig er den her! Etter 17 års dugnadsarbeid foreligger bind 1 og 2 for salg. 

• 1700 sider, rikt illustrert med bilder og kart
• Bokverk for alle med interesse for Hurums historie
• Opplysninger helt i fra middelalderen. Dekker over 20 000 personer
• Slektshistorie med krysshenvisninger
• Slektshistorie fram til i dag på alle gårder som fortsatt er i drift
• Eiendomshistorie til Hurums gårdsbruk og husmannsplasser
• Forklaringer på gårds- og stedsnavn
• Faglig oppdatert framstilling av Hurums historie
• Forhistorisk tid i Hurum og arkeologiske funn

Kryss av
Betalingsform