Tur til Fossesholm og Eidsfoss

Fosseholm Herregård

Den 28. juni reiste 26 medlemmer av Hurum Historielag med Svidal til Fossesholm og Eidsfoss. Etter turen rundt Hurumlandet hvor vi etter hvert hadde fått med alle gikk turen først til Fossesholm Herregård hvor vi fikk servert lunsj bestående av rundstykker og kaffe.

Etter lunsj fikk vi høre historien om Fossgodset fra 1500 tallet og om de forskjellige eierne som bodde på og utviklet det som etter hvert ble Fossesholm Herregård. Vi ble fortalt om trelasthandel, sagbruksdrift og om den store eksporten til Europa av tømmer og om eiendommen som stadig ble utvidet. Den strakk seg etter hvert nedover langs begge sider av Eikeren nedover mot Hof, langs Drammenselva og begge sider av fjorden. 

Så gikk turen inn i hovedbygningen hvor vi fikk se møbler og interiør fra 1700 tallet. Der var det også fine malerier og tapeter på veggene. De skulle ikkeha for mye sollys, og rommene var avstengt når det ikke var besøkende der.

Turen gikk videre langs Eikeren ned til Eidsfoss. Vi ble møtt av guiden som på turen rundt i Eidsfoss fortalte om de forskjellige stedene vi skulle. Vi gikk bort til båten Stadshauptmand Schwartz som etter å ha ligget på bunnen av Eikeren i mange år ble hevet og nå blir restaurert.

Stadshauptmand Schwartz – under restaurering

En tur langs arbeiderboligene i Bråtagata og postkontormuseet ble det også. Historien om arbeidsfolkene på Eidsfoss før i tiden gjorde også inntrykk. Om trangboddhet og mange barn. Her vokste også Rakel Seweriin opp i fattige kår som nok preget hennes virke som politiker for Arbeiderpartiet. 

Eidsfos Hovedgård med den fine hagen, og en tur til Jernverksmuseet med alle de fine gamle støpejerns ovnene fikk vi også sett på rundturen vår. Dagen på Eidsfoss ble avsluttet på Eidsfos gamle kro med en god middag. Fin tur og en takk til Svidal for transport og til 2 flinke guider.