Årsmøte 2024

Årsmøte ble avholdt på Holmsbu Bad, fredag 15. mars kl 18:00. Leder Sigmund Stokke kunne ønske 65 fremmøtte medlemmer velkommen. Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader og salen fikk presentert saklisten.
I forkant av årsmøte orienterte Håvard Kilhavn kort om status for bind 3 av Gårds og slektshistorie. Etter årsmøte ble detholdt et foredrag av Roar Aanestad om: «Da demningen brast i Holtnesdalen». Bjørn Nysveen viste film fra industrimiljøet på Tofte, Sagene og Sætre. Tradisjonen tro ble det servert nydelig middag med skrei og karamellpudding til 60 deltagere.

Fra årsmøtesalen.

Regnskap for 2023.pdf

Fremlagt budsjett for 2024.pdf

Årsberetning fra de ulike gruppene.pdf

Protokoll fra årsmøtet.pdf

Valgkomitéens forslag.pdf