Styret

Historielagets styre består av fem medlemmer og to vararepresentanter.

Leder
Sigmund Stokke, Hovlia 9, 3490 Klokkarstua 
Tlf. 955 20 035, E-post: stokkekran@online.no

Nestleder
Per Otto Andersen, Storsandveien 126, 3475 Sætre
Tlf. 924 60 070, E-post: p.o.andersen@outlook.com

Sekretær
Stein Erik Haugbro, Klokkeveien 12, 3482 Tofte
Tlf: 950 26 210,  E-post: shaugbro@gmail.com

Kasserer
Aslaug Nora Ask, Tempelveien 41, 3475 Sætre
Tlf.: 992 54 258,  E-post: arvid-nora@hotmail.com

Styremedlem
Arne Hjorth, Røstahøgda 1, 3480 Filtvet
Tlf.: 918 38 010, E-post: arne@hurum.com

Varamedlemmer
Kirsti Rødby, Mølleveien 14, 3490 Klokkarstua
Tlf.: 907 66 373, E-post: kirsti.rodby@gmail.com

Tor Lunder, Bråtakroken 5, 3490 Klokkarstua
Tlf: 90825085, E-post: thalunde@online.no