Styret

Historielagets styre består av fem medlemmer og to vararepresentanter.

Leder
Sigmund Stokke, Hovlia 9, 3490 Klokkarstua 
Tlf. 955 20 035, E-post: stokkekran@online.no

Nestleder
Bjørn Risberg, Postboks 167, 3481 Tofte
Tlf. 932 23 597, E-post: bjornarisberg@gmail.com

Sekretær
Arne Hjorth, Røstahøgda 1, 3480 FILTVET
Tlf: 918 38 010,  E-post: arne@hurum.com

Kasserer
Aslaug Nora Ask, Tempelveien 41, 3475 Sætre
Tlf.: 992 54 258,  E-post: arvid-nora@hotmail.com

Styremedlem
Stein Erik Haugbro, Klokkeveien 12, 3482 Tofte
Tlf.: 950 26 210, E-post: shaugbro@gmail.com

Varamedlemmer
Kirsti Rødby, Mølleveien 14, 3490 Klokkarstua
Tlf.: 907 66 373, E-post: kirsti.rodby@gmail.com

Tor Lunder, Bråtakroken 5, 3490 Klokkarstua
Tlf: 90825085, E-post: thalunde@online.no