Styret

Historielagets styre består av fem medlemmer og to vararepresentanter.

Leder
Sigmund Stokke, Hovlia 9, 3490 Klokkarstua 
Tlf. 955 20 035, E-post: stokkekran@online.no

Nestleder
Per Otto Andersen, Storsandveien 126, 3475 Sætre
Tlf. 924 60 070, E-post: p.o.andersen@outlook.com

Sekretær
Kim Jarre, Fjordveien 3 D, 3490 Klokkarstua
Tlf: 930 71 450,  E-post: kim.jarre@gmail.com

Kasserer
Aslaug Nora Ask, Tempelveien 41, 3475 Sætre
Tlf.: 992 54 258,  E-post: aslaugnoraask@hotmail.com

Styremedlem
Arne Hjorth, Røstahøgda 1, 3480 Filtvet
Tlf.: 918 38 010, E-post: arne@hurum.com

Varamedlemmer
Kirsti Rødby, Hestehoven 1 G, 3490 Klokkarstua
Tlf.: 907 66 373, E-post: kirsti.rodby@gmail.com

Eva Reiersen, Øraveien 1 C, 3475 Sætre
Tlf: 918 40 954, E-post: eva.reiersenb@gmail.com