Årsmøte 2012

ÅRSMØTE 24. FEBRUAR 2012
Årsmøtet ble holdt på Holmsbu Bad og Fjordhotell med ca. 100 medlemmer til stede.
Leder Hans Blichfeldt åpnet møtet og ønsket velkommen.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

2. Valg av møteleder

Hans Blichfeldt ble valgt til møteleder.

3. Valg av to til å underskrive protokollen

Unni Smith og Odd Stavnes ble valgt.

4. Årsberetning for 2011

Hans Blichfeldt gjenomgikk årsmeldingen.
Hans ga en utførlig orientering om virksomheten til de forskjellige komiteene i laget.
Transkriberingsgruppen avsluttet sitt arbeid i 2011 og de som har deltatt der ble takket på årsmøte med middag, blomster og velfortjente ord.
Hans informerte også om at styremedlem Jan Richardt hadde meldt forfall til årsmøtet på grunn av sykdom.

Det var utover dette ingen spørsmål eller bemerkninger til beretningen som ble enstemmig godkjent.

5. Regnskap for 2011

Kasserer Astrid Sørlie leste opp det reviderte regnskapet som viste et
overskudd på kr. 45 865,54.
Regnskapet ble enstemmig godkjent uten merknader.

6. Budsjett

Budsjettet ble lest opp som en orientering. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til budsjettet.

6. Valg

Nils Willy Kristiansen leste valgkomiteens innstilling på styret og øvrige tillitsvalgte. Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Etter årsmøte har styret denne sammensetningen:

Leder: Hans Blichfeldt – Gjenvalgt for 1 år.
Nestleder: Jan Richardt – Ikke på valg.
Sekretær: Torunn Furuvald – Ikke på valg.
Kasserer: Bjørn Gunnar Heien – Valgt for 2 år
Styremedlem: Eva Bache-Mathiesen – Ikke på valg.

1. Varamedlem: Bodil Halvorsen – Valgt for 2 år
2. Varamedlem: Åsmund Tufteland – Valgt for 1 år

Øvrige tillitsvalgte.

Revisorer:
Magne Myhrene – Ikke på valg
Tove Gransæther – Valgt for 2 år

Valgkomite:
Solveig Øi – 2 år igjen
Nils Willy Kristiansen – 1 år igjen
Randi Maakestad – Valgt for 3 år

8. Orientering om ”Hurumspillet”

Initiativtagerne til prosjektet ”Hurumspillet” som skulle deltatt på årsmøter meldte avbud. Årsaken var at de måtte delta på åpningen av ungdomsklubben på Tofte som ble lagt til samme dag.
Hans Blichfeldt ga derfor en orientering om historielagets rolle i spillet.
Hurumspillet er et historisk spill som bygger på lokalhistorisk stoff.
Stedet for spillet vil bli på Bjønnåsen i Hurum. Premiere i august 2013.
Det vil ikke bli noen økonomisk deltagelse fra historielagets side.
Det laget kan bidra med er ideer, synspunkter, praktisk hjelp, statister/skuespillere?
Det ble godkjent av medlemmene.

9. Innkomne forslag

Ingen innkomne saker.

Hans orientert litt om årets turer i historielaget.
Det er planlagt turer for våren/høsten i nærmiljøet i samarbeid med Nils Willy Kristiansen.
Det er også planlagt en tur til Oslo med besøk på slottet.
Dette vil bli annonsert i vårens informasjonsbrev til medlemmene.

Astrid Sørlie gikk av som kasserer i styret og ble takket med blomster og rosende ord for
å ha utført en flott jobb.
Bjørn Gunnar Heien ble ønsket velkommen inn i styret som ny kasserer.

Etter den formelle delen av årsmøtet holdt Håvard Kilhavn et interessant foredrag over temaet ”HURUM – historien om et navn”.
Foredraget ble holdt med et suverent engasjement som bare Håvard kan klare.

Kvelden ble avsluttet med en velsmakende torskemiddag, karamellpudding og kaffe.
Vi var 70 medlemmer til bords.

27.02.2012
Torunn Furuvald
referent

Unni Smith (sign)      Odd Stavnes (sign)

AKTIVITETER 2011
Årets tur til Toscana og Venezia 24. september –  2. oktober 2012. Busstransport tur/retur Hurum, fly tur/retur Gardemoen, hotell og opphold, minimum 40 deltagere, kr 9.770,-

Se utsendt informasjon i forbindelse med årsmøte.

Bindende påmelding fra 25 februar:

Eva Backe-Mathisen tlf.: 32 79 64 26, E-post: evbac@online.no

Torunn Furuvald tlf.: 32 79 41 72 – 91 35 11 64, E-post: torunn.furuvald@sodra.com

VÅRENS AKTIVITETER
I år ble det bestemt at vi ville gjennomføre turer for medlemmer, venner og bekjente i nærmiljøet med Nils Willy Kristiansen som guide.

Det ble arrangert 2 turer på våren og 2 på høsten.

Vårens turer:
Tur til Holtnæsdalen tirsdag 24. april. Det var fremmøte ved parkeringsplassen til Holmsbu Billedgalleri kl. 17:30. Deltagerne ble bedt om å ta med godt fottøy.

Tur i Sagene området tirsdag 22. mai. Det var fremmøte ved nedkjøringen til gamle Hurum Fabrikker kl 10:00. Deltagerne ble oppfordret til å ta med kaffe og nistepakke.

Dagstur til Oslo med Det Kongelige Slott og Holmenkollen den 26. juni 2012. Turen kostet kr. 990,- pr. pers (ved min 30 betalende).

Prisen inkluderte:
– Bussreise
– Formiddagsmat
– Omvisning på Det kongelige Slott
– Sightseeing i Oslo m/guide
– 2 retters middag

BYGDESAMLINGEN PÅ TRONSTAD GÅRD
Vi har nå mer enn 2000 gjenstander som forteller om livet i Hurum gjennom tidene. På bygdesamlingen er det full fart igjen etter vinteren og det jobbes hardt med å få alt i orden så det skal bli mer presentabelt for besøkende.

Nytt av året er at det blir flere åpne dager:

Lørdag 16. juni, søndag 1. juli, lørdag 14. juli, søndag 22. juli, søndag 29. juli, søndag 5. august og lørdag 11. august.

Dette er alle åpne dager med salg av kaffe og kaker.
Åpningstid for alle dager er fra kl.12:00  – 16:00.

Grupper kan kontakte:
Arne Antonsen tlf. 909 65 307, E-post: arneantonsen@gmail.com eller
Egil Hansen tlf. 920 19 589, E-post: egilhansen4@hotmail.com
for avtale om omvisning utover de nevnte åpningstider.

STØA VED HOLMSBU
Styret er i forhandlinger med eierne av en av sjøbuene i Støa i Holmsbu om langtidsleie. Hovedformålet er bevaring som et kulturminne, men styret vil arbeide for at dette kan gå inn i lagets arbeid med kystkulturen i Hurum. Det vil bli orientert mer om dette senere.

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIEPROSJEKTET
Prosjektgruppen jobber iherdig videre med gårdshistoriene. Vi viser til utførlig informasjon i årsberetningen.
For de av våre medlemmer som spiller i Norsk Tipping oppfordrer vi til å sende ”Grasrotandelen” til Hurum Historielag. Penger som kommer inn fra dette vil brukes til Historielagets store bokprosjekt: Gårds-og slektshistorie i Hurum.

KURS I SLEKTSGRANSKNING
Kurs er startet med Torger Ugstad som kursleder.

Hilsen styret i Hurum Historielag
Oppdatert 8. juli 2012 av Konrad Mehus