Medlemskap

VELKOMMEN SOM MEDLEM!

Du får utbytte av et medlemskap i historielaget, enten du vil delta i det praktiske arbeidet eller foretrekker å være støttemedlem.

Et solid medlemstall er en styrke for alle frivillige organisasjoner. Det dreier seg ikke bare om det økonomiske grunnlaget kontingenten gir. Like viktig er det at vi har mange medlemmer i ryggen når vi henvender oss til myndighetene eller på annen måte tar opp saker innen vårt virkeområde.

Vi har plass til alle som vil være på lag med oss, enten du velger å bli aktiv eller foretrekker å være støttemedlem. Historielaget er ikke bare for godt voksne og eldre som er født og oppvokst i Hurum, men like mye et tilbud til de mange innflytterne i kommunen vår som vil bli bedre kjent med historien på sitt nye hjemsted.

Som medlem i Hurum Historielag får du anledning til å delta i våre grupper i et hyggelig miljø med meningsfylt aktivitet. Du har fortrinnsrett til å være med på våre populære utenlandsturer og du får rabatt på «Årbok for Hurum» ved kjøp før jul. Brenner du for en sak av lokalhistorisk interesse, kan du ta den opp med styret i historielaget.

Og sist men ikke minst:
Som medlem er du med på å føre historien videre!

Kontingenten er på kr 200,- pr. år pr. medlem.

Du melder deg inn ved å sende en E-post til: hurumhistorielag@gmail.com

– eller kontakte kasserer: Aslaug-Nora Ask på telefon: 992 54 258.
E-post: arvid-nora@hotmail.com