Bygdesamlingen på Tronstad

Hurum Historielags bygdesamling ble etablert i 1993 og har på mange måter blitt lagets ansikt utad. Ildsjelene bak samlingen er vel verdt prisen de fikk i 2005.

SAMLINGEN PÅ TRONSTAD
Allerede i 1951 drøftet historielagets styre tanken om å etablere det en den gang kalte et bygdetun. Veien videre ble lang, og det skulle gå over 40 år før samlingen ble en realitet. Men ideen holdt seg levende underveis, og en arbeidet med ulike lokaliseringer. I 1968 forelå det seriøse planer om å kjøpe Inglingstad gård til formålet, noe som likevel ikke ble realisert. Senere var både Ugstad gård og Støa ved Holmsbu inne i bildet.

I 1993 ble det inngått en avtale med Jens Petter Blichfeldt på Tronstad gård om leie av deler av låven til oppbevaring av innsamlede gjenstander. Dermed var bygdesamlingen en realitet. De to første årene ble det registrert 233 gjenstander, og året etter fikk man et komplett skomakerverksted. I dag kan historielaget vise frem rundt 2000 gjenstander i låvebygningen på Tronstad: en unik samling fra dagligliv, arbeid og skole som forteller om livet i Hurum gjennom tidene. I tillegg er det tatt vare på en gammel gårdskvern, gårdssag og smie.

Du kan samle en større eller mindre gruppe, gjerne venner, familie og kjente og få egen omvisning på bygdesamlingen. Også foreninger, bedrifter og skoleklasser ønskes velkommen. Flere ganger i sommerhalvåret har samlingen åpen dag. Datoene kunngjøres i lokalavisen, via brev til medlemmene og på vår nettside.

Dugnadsgjengen møtes til nyttig og hyggelig samvær noen timer hver tirsdag fra 10.00 – 14.00. Her er det bruk for flere hender, så det er fint om du kan gjøre en innsats på tirsdager som passer deg. I 2005 fikk dugnadsgjengen Hurum kommunes kulturpris for sitt arbeid med å bevare bygdas kulturminner.

I samlingen er det rekonstruert en skolestue i fra gamle dager.

 

Samlingen rommer også et skomakerverksted med ulike redskaper.

 

KVÆRNHUSDALEN
I Kværnhusdalen like ved Tronstad gård har historielaget tre bygninger. Et lager inneholder tyngre landbruksutstyr som er bevaringsverdig, men vanskelig å tilpasse i utstillingen på låven. Det er tatt vare på en liten gårdskvern som stammer fra Graver gård. I et hus som er flyttet fra Rødsåsen er det innredet smie. Det arbeides også med å restaurere en gammel gårdssag, også kalt bondesag, som tidligere har stått i Rørvik.


HØNSEHUSET

Ved århundreskiftet 1800-1900 ble det reist en rekke arbeiderboliger på Tofte i takt med byggingen av cellulosefabrikken. Hønehuset i Skogveien 1 inneholdt, i tillegg til leiligheter, noen hybler for kvinnelige arbeidere, derav navnet. De fleste jentene på fabrikken var såkalte luskejenter som renset de ferdige cellulosearkene for rusk og rask.

Sammen med Tofte og Hurum fagforening har historielaget en leilighet i Hønehuset, innredet i tidlig 1900-tallsstil. Den besøkes gjerne i forbindelse med kunstutstillingene på huset. Omvisning i leiligheten kan avtales.

Kontaktpersoner:
Tor Lunder tlf.: 908 25 085
Egil Hansen tlf.: 920 19 589