Åpen dag på Tronstad

Velkommen til åpen dag i Bygdesamlingen på Tronstad (arkivfoto)

Lørdag 20.08 fra kl. 12:00 – 16:00.

Vi inviterer til årets siste sommeråpne arrangement på Bygdesamlingen ved Tronstad gård. Ta en titt på gårdssaga, smia og snekkerverkstedet. Det er gratis adgang og salg av vafler og kaffe! Det vil også bli anledning til å kjøpe årbøker til en hyggelig penge (gode kampanjetilbud på tidligere årganger)! Årbøkene er novellesamlinger av historiske kapitler fra Hurums historie.

Grupper på over 10 personer kan avtale egen gruppeomvisning.
Ta kontakt med Tor (mobilnr.: 90825085) – eller Egil (mobilnr.: 92019589).

Det er tradisjonen tro anledning til å ta med eldre gjenstander for å få disse alders- og kanskje verdivurdert av Orville Nordnes.

Velkommen!

Orville Nordnes verdivurderer gamle gjenstander. (Foto: RHA)

Siste åpne dag

Båtbygging finner sted.

Siste åpen dag på Kystsamlingen i Holmsbu lørdag 30.juli fra kl.12.00 – 16.00. Her er det gratis inngang og åpent for alle. Det vises frem gjenstander knyttet til kysten, fiske, gamle båtmotorer og båter. Det vil også b.l.a. bli vist ca 10 min. video til minne om Stig Tulin da han og Hans Blichfeldt bygget båter i 2012-2013. Besøkende bes benytte parkeringen ved kirken – eller på torget, da det ikke er anledning til å parkere i Buktegata.

Norges eldste båtbyggere?

Knut Gransæther (89) fra dugnadsgjengen (t.v.) og båtbygger Tom Mjelde (87) med seilsnekka fra Filtvet
som nå bygges i Holmsbu. Foto: Sigbjørn Larsen/RHA

I Bukta i Holmsbu er to karer i ferd med å bygge en 20 fots seilsnekke etter tegning fra Filtvet Båtbyggeri. Her holder Hurum Historielags kystsamling til.
– Båtbyggeriet ble i sin tid opprettet etter initiativ av Hans Blichfeldt med det formål å samle maritim historie fra Hurum forteller Knut Gransæther, et av medlemmene i dugnadsgjengen.
– Vi leier hus her i Bukta, og har på dugnad satt opp et tilbygg for å kunne bygge og reparere småbåter. Siden vi har både en Holmsbupram og ei Knivsviksnekke i samlingen, bygges det nå en Filtvetbåt, opprinnelig konstruert av Torleif Larsen – som sammen med sin bror startet Filtvet Båtbyggeri i ca. 1890, og drev det til ca. 1950. Det var mange som bygde båter i Hurum, og brødrene Larsen var i toppklasse, og bygde blant andre også for Anker & Jensen i Vollen. De bygde prammer, seilbåter og motorbåter opp til 45 fot, forteller Gransæther.

Nå gjenoppstår en av Torleif Larsens båter i Bukta. Byggegjengen besto opprinnelig av Holger Svendberg, Stig Tulin og Tom Mjelde.
– Dessverre mistet vi Stig, som døde tidligere i år, og vi tapte dermed en ressursperson, sier Tom.

Tom Mjelde og Holger Svendberg fortsatte alene, og båten, som er klinkbygget, er nå ferdig bordet opp. Spanter er tilpasset og montert. Nå står skvettgangene for tur. Seilsnekka har antakelig vært en regattabåt, og den vil forhåpentligvis bli ferdig neste sommer.

Slik blir riggen på seilsnekka seende ut når den blir ferdig. Modell av Knut Gransæther. 
Foto: Sigbjørn Larsen/RHA

Unescos verdensarvliste

– Klinkbygging av båter har kommet på Unescos verdensarvliste, så vi bidrar til å holde et viktig håndverk i hevd, sier Tom Mjelde. Begge båtbyggerne er godt over 80 år, og må dermed være blant Norges eldste båtbyggere.

Dugnadsgjengen møtes hver onsdag. I tillegg til båtbyggerne er det 8-10 eldre herrer som driver med vedlikehold av båtsamlingen. På grunn av plassmangel i Bukta er deler av samlingen lagret på Tronstad. Der befinner også motorsamlingen seg – samt flere utstilte gjenstander.
– I båtsamlingen har vi motorsnekker, vadbåt og også en kombijolle, som ble bygget i stort antall på Engene i Sætre rundt 1959 – 60, forteller Knut.

Det sosiale er godt tatt vare på i dugnadsgjengen. Spøken og latteren sitter løst.

I båtsamlingen finner vi denne kombijolla fra båtbyggeriet Engene på Sætre. 70 mann jobbet med båtproduksjonen på Engene som foregikk på samlebånd. Det ble bygget over 4000 slike båter. Nå lever den videre som VG-jolla. Da plasten kom ble byggingen av trebåter lagt ned. Én av dem som jobbet ved båtbyggeriet på Engene er Knut Gransæther, som også bygget flere av båtmodellene i utstillingen. Foto: Sigbjørn Larsen/RHA.

Artikkelen er hentet fra RHA og publisert 14.07.22

Velkommen til Kvernhusdalen!

Huset har tidligere stått på adressen Knivsvikveien 16. Taket er midlertidig dekket med presenning.
Bilde er tatt i juni 2022. Foto: Bjørn G Heien

Ved en av Hurums gamle bygdeveier, ca. 300 m vest for Tronstad gård – tett ved bekken som renner ut i Ertsvika, leier historielaget et område i Kvernhusdalen i tilknytning til vårt lokalhistoriske museum. Siden 2018 har en dugnadsgjeng gjenreist et gammelt beboelseshus fra 1840. Huset er plukket ned stokk for stokk etter instruksjoner fra Buskerud Bygningsvernsenter – og nå midlertidig laftet opp. Det spesielle med dette huset er byggeteknikken. Her er stokkene hogd med øks (?) – og det er ikke brukt sag. Folketellingen for 1801 vise at hele 7 personer var registrert som «bjelkehuggere» bare i Holmsbu. Huset viser interessante detaljer når det gjelder spor av verktøy som ble brukt på midten av 1800-tallet og er reist etter den tids mest vanlige byggestil – en stil som Eilert Sundt beskrev på 1860-tallet som «Akershusisk stue». Det er i hovedsak 2 rom i den laftede delen. 

Byggearbeidet ble opprinnelig utført med enkelt verktøy, mye materialkunnskap og utrolig godt handlag. Vi i dugnadsgjengen skaffet oss tilsvarende, tidsriktig verktøy og satt oss inn i arbeidsteknikkene som ble benyttet i 1840-årene dengang steinblokker til grunnmur ble kilt ut, tømmer til lafting og stolper ble formet med øks, bord og listverk ble håndhøvlet, foruten tjærebreding og restaurering av gamle vinduer. mm. Vi vil vise noen av disse teknikkene på våre åpne dager.

Lørdag 23. juli 2022, kl.12:00 – 16:00 vil vi tjærebre taket på et hundehus som elever fra Tofte ungdomsskole laftet høsten 2020. Vi skal dele steinblokker med «kiler og blekker» etter en teknikk som Helge Berg viste oss for noen år siden. Det vil bli fyrt i essa for mulig smiing og vi vil kanskje få demonstrert saging av materialer på gårdssaga.

Lørdag 20. august 2022, kl.12:00 – 16:00  har vi vært heldig og avtalt med rådgiver i Buskerud Bygningsvernsenter (Viken); Ivar Jørstad, at han skal komme og vise hvordan bjelker ble formet med øks i tidligere tider. I tillegg blir det demonstrert håndhøvling av bord og lister, samt vist andre typer arbeidsteknikker.

Vi håper dette vil friste til et besøk og ønsker alle velkommen!

Kystsamlingen i juli

Filtvetsnekka. Øvre bordgang tilpasses (Foto: Knut Gransæther)

Kystsamlingen i Holmsbu holder åpent hver lørdag i juli fra kl.12.00 til 16.00. Her er det gratis inngang og åpent for alle. Det vises frem gjenstander knyttet til kysten, fiske, gamle båtmotorer og båter. Besøkende bes benytte parkeringen ved kirken – eller på torget, da det ikke er anledning til å parkere i Buktegata. Alle ønskes hjertelig velkommen!

Litt nytt fra gruppa i Kystsamlingen:

Aktivitetene under våren 2022 har bestått i videre arbeid på ei Filtvetsnekke, som nå er ferdig bordet opp og har mesteparten av spantene inne. Filmotograf Bjørn Nysveen har fulgt- og følger opp byggingen av Filtvetsnekka kontinuerlig for å dokumentere prosessen. Klinkbygging av trebåt havnet nylig på UNESCO’s verdensarvliste. Videre arbeid her blir esinger, skvettganger og innved utover høsten. Dessuten er det laget nye ytterdører til motorskuret. Ei motorsnekke fra Holmsbu har fått ny kjøl og kjølganger på begge sider og er nå, sammen med de fleste av Kystsamlingens øvrige båter, lagret på Tronstad. Siden koronapandemien satte aktivitetene på pause, er dugnadsgjengen redusert til 7 mann. Jo Wennesland har overtatt som leder. Dugnadssamlingene er på onsdager – og startes opp etter sommeren den 24. august. Det sosiale er ivaretatt på beste måte og nye medlemmer er hjertelig velkommen!

Tom tilpasser en mal for bunnstokk (Foto: Knut Gransæther)
Fra utstillingsrommet (Foto: Knut Gransæther)